ฝ่ายออกแบบ Logo ของเว็บไซด์ ได้แก่ 1. นายสมชาติ แผ่อำนาจ (อยู่ระหว่างพัฒนา Logo... )
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru/webboard
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
4. ฝ่ายออกแบบโครงสร้างและเมนูของเว็บไซด์  ประมาณ 1-3 ตำแหน่ง (อยู่ระหว่างสร้างและพัฒนา Web Structure & MENU)
    4.1  นายสมชาติ  แผ่อำนาจ      4.2  ปวันกฤษฎิ์  มะธี      4.3  นายอนุรักษ์ ปาทา
 
Select Interface Language:
เลือกรูปแบบภาษา: 

    


------------------------------------

แนะนำเว็บไซด์เพื่อนบ้าน

www.dekphysics.com
โดยเพื่อน สควค. ม.เกษตรศาสตร์

------------------------------------
อยู่ระหว่างทดสอบ
MENU ด้านซ้าย
ขออภัยต่อผู้เข้าชมเว็บทุกท่าน
ขณะนี้เว็บไซด์กำลัง
ปรับเปลี่ยนการแสดงผลและ
โครงสร้างเว็บเพ็จใหม่ครับ 

 

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ Website โครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2553 - 2554 (รุ่นที่ 13 - 14)
ศูนย์ สควค. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
The Project for the Promotion of Science and Mathematics Talented Teachers. (PSMT)
( สนับสนุนการสร้างเว็บไซด์โดย www.comsci.info )

ตำแหน่งเว็บไซด์ปัจจุบัน>  หน้าหลัก

ประกาศเรื่องสำคัญล่าสุด

  - 01/01/2556 : เรียนครูทุน สควค. ศูนย์ สควค. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทุกท่าน เนื่องจากทางเว็บมาสเตอร์ http://skvk.comsci.info/cmru/ มีความประสงค์จะปรับปรุงระบบเว็บไซด์เก่าเป็นเว็บไซต์สำเร็จรูประบบอัตโนมัติและการสื่อสารหลายช่องทาง ได้แก่ Email, Automatic SMS alerts System, Facebook เป็นต้น ซึ่งต้องการข้อมูลปัจจุบันล่าสุด กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล(แจ้งชื่อกรณีเปลี่ยนชื่อหรือแจ้งนามสกุลใหม่ ถ้าแต่งงานแล้ว), (ชื่อเล่น), อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, ชื่อหรือคีย์เวิร์ดของเฟสบุคและชื่อโรงเรียนที่ท่านบรรจุในปัจจุบัน ที่กลุ่ม "สควค. รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่" https://www.facebook.com/groups/184152654947126/ หรือทางอีเมล watcom610@hotmail.com เพื่อการประสานงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
--------- รายงานผลอีเมลของครู สควค. ศูนย์เชียงใหม่ ที่มีปัญหา ไม่สามารถส่งได้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 มีดังนี้... ----------
aew_95@hotmail.com ( อัจฉรา ใจนันตา )
seeing_00@hotmail.com ( สาวิตรี จันทร์กองแก้ว )
looknew_james@hotmail.com (จิตติพล เพ็งพุ่ม )

-------- รายงานผลอีเมลของครู สควค. ศูนย์เชียงใหม่ ที่แก้ไขปรับปรุงใหม่แล้ว -----------------
(1 ม.ค. 56) ชนิดา ทาระเนตร์ E-mail: jum_math_science@hotmail.com ปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนสา จังหวัดน่าน
(3 ม.ค. 56) ไพรัช เฉยเมล์ tuas10@hotmail.com สอนที่ โรงเรียนหอพระ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  - 01/01/2556 : ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ก. ต้องทำวิทยานิพนธ์) ปีการศึกษา 2556 สำหรับข้าราชการครูทุน โครงการ สควค. (ทุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการศึกษาประมาณ 270,000 บาท) หลังสำเร็จการศึกษามีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอหรือการทำวิจัย... มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ 18 แห่ง รับสมัครระหว่างวันที่ 2-31 มกราคม 2556   อ่านรายละเอียดที่นี่ http://www3.ipst.ac.th/stt4youth/news/news.php?mem=read&nid=393
แจ้งเพิ่มเติม ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษา ปีการศึกษา 2556 สำหรับข้าราชการครู สควค. กรุณากรอกที่เว็บไซด์นี้ https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDd0Zl9ibzRvSnItQmRRTzI1YnBTdXc6MQ
------------------------------------ เริ่มต้นประกาศปี 2556 -------------------------------------------


  -13/08/2554 : ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการฯ ของ Partners in Learning จากทางบริษัทไมโครซอฟท์ครับ รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับคุณครูและนักเรียนที่สนใจเพิ่มเติมที่ http://www.pil.in.th/teacherProgram.aspx และโครงการ "Microsoft IT Youth Challenge 2012 ที่ http://www.pil.in.th/studentProgram.aspx

  -01/06/2554 : แจ้งเตือน! สำหรับครูทุน สควค. ทั่วประเทศไทยที่ได้รับการบรรจุในรอบแรกคือ 24 พฤษาคม 2554 ตามระเบียบของ สสวท. ให้ส่งไฟล์ชื่อแบบที่ 2 ใบรายงานเมื่อบรรจุแล้ว.doc พร้อมทั้งแนบไฟล์ SCAN คำสั่งบรรจุแต่งตั้งฯ ภายใน 15 วัน มาที่อีเมล parch@ipst.ac.th ดาวน์โหลดที่นี่ http://skvk.comsci.info/cmru/ipst-to-psmt13-11-may-2554.rar  หมดเขตส่งภายในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2554 เวลา 23.59 น. หากท่านไม่ดำเนินการส่ง อาจผิดเงื่อนไขในการรายงานตัวที่ สสวท.ได้
(สำหรับศูนย์ cmru ให้เพิ่มอีเมล watcom610@hotmail.com เพื่อยืนยันรายงานต่อ สสวท. ก่อนหมดเขต 1 วัน)

  -16/05/2554 : ***รายงานผลเว็บไซด์ สพม.ที่เปิดรับนักศึกษาทุน สควค. ทั่วประเทศ
ล่าสุดได้แก่ สพม.เขต 37, 3, 4, 8,...
และประกาศผลเกี่ยวกับ *1แจ้งได้รับจดหมายรายงานตัวฯ ซึ่งหมดเขต 16 พ.ค. 2554 เวลา 23.59 น.
ที่เว็บไซด์นี้ http://skvk.comsci.info/cmru/psmt13-to-ipst.php
***หมายเหตุ ทุกคนต้องไปรายงานตัวที่ สพม. เขตภูมิลำเนาก่อน แล้วค่อยดำเนินการเรื่องอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมที่นี่
(โดยเครือข่าย สควค. รุ่น 13 และแจ้งเว็บไซด์ สพม. ได้ที่นี่ )

  -18/05/2554 : ข่าวการบรรจุนักศึกษา สควค. เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
(โดยเว็บไซด์ครูไทย www.kruthai.info )
http://www.kruthai.info/main/board01_/shows.php?Category=find&No=113

  -16/05/2554 : ตัวอย่างรูปถ่ายที่จะใช้ในการบรรจุแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย (เครื่องแบบปกติขาว)
ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ http://skvk.comsci.info/cmru/Clothes-m-w-big.jpg
และข้อมูลการกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก สพม.เขต 3 [link1] [link2]
(โดย จิตติพล เพ็งพุ่ม )  -13/05/2554 : ข้อมูลเพิ่มเติมบางประเด็นเกี่ยวกับการรายงานตัวเพื่อคัดเลือกฯ ที่ สพม. เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 2554 เป็นต้นไป มีดังนี้
-->1. รูปถ่าย ที่ใช้รายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในช่วงวันที่ 18-20 พ.ค. 2554 ข้อมูลจาก สพฐ. คือ "ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน" (โดยทั่วไปจะเป็นชุดสุภาพ ซึ่งเป็นเสื้อเชิ้ต คลุมด้วยชุดสูท สำหรับผู้ชายจะผูกเนคไทด์หรือแล้วแต่ตามความเหมาะสม) และ *ควรเตรียมรูปถ่ายที่จะใช้ในการบรรจุแต่งตั้ง ตัวอย่างบาง สพม. เช่น รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว แต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดปกติขาว ประดับอินทรธนู อันดับ ครูผู้ช่วย ไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 5 รูป ซึ่งเครื่องแบบพิธีการของชุดปกติขาวนี้ จะใช้ช่อชัยพฤกษ์ มีดอก 3 ดอก ดูรายละเอียดที่ http://skvk.comsci.info/cmru/symbol.doc (ข้อมูลจากนายเจนณรงค์ วงศ์แสนศรี) และรายละเอียดพร้อมตัวอย่างทั้งชุดสุภาพและชุดปกติขาวที่ใช้ในข้าราชการที่นี่ http://www.njp.ac.th/tip%20dress2.php

-->2. ใบรับรองแพทย์ตามประกาศจากเว็บไซด์ สพม. ส่วนใหญ่ คือ นอกจากจะระบุว่า"สำหรับการบรรจุเข้ารับราชการครู ในสังกัด สพฐ." *ควรให้แพทย์ระบุหมู่เลือดและ*ควรเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลด้วย (สพม.บางเขต ไม่ระบุหมู่เลือด) ที่มาได้แก่ เว็บไซด์ สพม.38 http://www.ssec37.in.th/admin/FCKeditor/upload/File/1248_01(1).doc , เว็บไซด์ สพม. 40 http://www.smphet.ob.tc/date&data.doc เป็นต้น

-->3. *ควร Print Out เอกสารการบรรจุฯและอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกใน สพม. ที่นี่ http://skvk.comsci.info/cmru/Email-parch-12-may-2554.doc
หมายเหตุ ประกาศนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ ถ้ามีข้อมูลแจ้งเพิ่มเติม
- ใช้คำว่า "*ควร"นำหน้า เพื่อความพร้อมและไม่ประมาทในการรายงานตัวครั้งนี้ และลดการเดินทางเพื่อแก้ปัญหาจากข้อมูลไม่ครบบ่อยครั้ง (โดยเครือข่าย สควค. รุ่นที่ 13 ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงบางประเด็น โปรดแสดงความคิดเห็นที่นี่ http://www.facebook.com/home.php#!/home.php?sk=group_206212899408985&ap=1 )


  -11/05/2554 : ประกาศจาก สสวท. ที่ ศธ 5408.1/ว 3283 เรื่อง รายงานตัวการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ด้วย สพฐ. ได้จัดทำแผนรองรับการบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการ สควค. จำนวน 558 อัตรา และให้นักศึกษา สควค. รุ่น 13 ไปรายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกบรรจุ ณ สพท. (ปัจจุบัน สพม.) ที่เป็นภูมิลำเนา ตั้งแต่วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2554 ภายในกำหนดวันและสถานที่ดังกล่าว พร้อมเอกสารหลักฐานการรายงานตัวแบบที 1 (ไฟล์ชื่อแบบที่ 1 ใบรายงานการขอบรรจุในสังกัด สพฐ..doc) ดังเอกสารที่ส่งมานี้ http://skvk.comsci.info/cmru/ipst-to-psmt13-11-may-2554.rar
เมื่อได้รับการบรรจุแล้วให้กรอกข้อมูลแบบที่ 2 (ไฟล์ชื่อแบบที่ 2 ใบรายงานเมื่อบรรจุแล้ว.doc) ไปยัง สสวท. โดยด่วน สำหรับแผนอัตรารองรับการบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการ สควค. สามารถดูได้ที่เว็บไซด์ http://personel.obec.go.th หรือ
http://skvk.comsci.info/cmru/article_20110511103343.rar (ลิงค์นี้เปิดเผยฟิลด์ข้อมูลบางส่วน)
(โดยท่านดวงสมร คล่องสารา รองผอ. ปฏิบัติงานแทน ผอ.สสวท.)

การส่งข้อมูลไปยัง สสวท. สาขาพสวท. และ สควค. ปฏิบัติดังนี้
*1. หากท่านได้รับอีเมลหรือข้อความนี้แล้ว ขอความกรุณาตอบกลับมายัง parch@ipst.ac.th เพื่อจะได้ทราบว่าท่านได้รับจดหมายรายงานตัวฯ แล้ว ภายในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2554 (ในข้อความอีเมลระบุชื่อ-นามสกุล+ศูนย์มหาวิทยาลัย+"ได้รับจดหมายการรายงานตัวการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัด สพฐ. เรียบร้อยแล้ว" )
*2. เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้ว ขอให้ส่งรายงานแจ้ง สสวท. (ไฟล์ชื่อแบบที่ 2 ใบรายงานเมื่อบรรจุแล้ว.doc) พร้อมทั้ง SCAN สำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง จำนวน 1 ชุด ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง มาที่ parch@ipst.ac.th
**ที่มา : http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122756334471704&id=1611951067
(โดย คุณภาณุพงศ์ อาชวาคม บุคลากรสาขา พสวท. และ สควค.)

หมายเหตุ **ประกาศนี้อนุมัติแล้ว
ทั้งข้อ *1 และ *2 สำหรับศูนย์ สควค. cmru ก่อนส่งอีเมลไปยัง สสวท. กรุณา add อีเมล watcom610@hotmail.com เพิ่มด้วย เพื่อประกาศผลการรายงานตัวที่ สสวท.และการบรรจุฯ ที่นี่ http://skvk.comsci.info/cmru/psmt13-to-ipst.php
, Automatic SMS System : 13 May 2011 , 6.20 am. or 18.20 )
(โดยวัชระ วงษ์ดี เว็บมาสเตอร์ ศูนย์ สควค. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)


  -11/05/2554 : กำหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุน สควค. รุ่น 13 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
-->ภายในวันที่ 18 - 20 พ.ค. 2554 : รับรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ตามรายชื่อที่ได้รับแจ้งจาก สพฐ.
-->ภายในวันที่ 21 พ.ค. 2554 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
-->ภายในวันที่ 22 พ.ค. 2554 : ดำเนินการคัดเลือก ด้วยการสัมภาษณ์
-->ภายในวันที่ 23 พ.ค. 2554 : ประกาศผลการคัดเลือก และรายงานผลการคัดเลือก
--> ภายในวันที่ 24 พ.ค. 2554 : สถานศึกษาสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
-->ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2554 : ส่งคำสั่งบรรจุฯ .ให้สพฐ. และสำนักงาน ก.ค.ศ.

หลักฐานการรายงานตัวของนักศึกษาทุน สควค. รุ่น 13 ซึ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งต้องใช้
เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกฉบับจริงและสำเนา 2 ชุด รับรองความถูกต้องของสำเนา ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)
2. ทะเบียนบ้าน (ตามที่แจ้ง สสวท.)
3.ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts)
4. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts)
5. วุฒิบัตรผ่านการอบรมโครงการค่ายปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครู
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา
7. ใบรับรองแพทย์ (สำหรับการบรรจุเข้ารับราชการ) ออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน
8. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
9. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
10. หนังสือสัญญารับทุน
สำหรับรายละเอียดอื่นๆ ให้ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ (เปิดเผยบางฟิลด์ข้อมูลเท่านั้น)
และติดตามประกาศการรับรายงานตัวฯ ที่เว็บไซด์ สพม. ในแต่ละเขตด้วย (โดยเฉพาะใบรับรองแพทย์และรูปถ่าย, สถานที่, กำหนดการรับรายงานตัวใน สพม.แต่ละเขต เป็นต้น)
(โดยสำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ , Automatic SMS System : 15.54 น.)

  -11/05/2554 : ที่ ศธ 04009/ว2091 การบรรจุนักศึกษาทุนผู้สำเร็จการศึกษาโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.)รุ่น 13 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู (11 พ.ค. 2554) อ้างอิงจาก http://personel.obec.go.th หรือ
http://skvk.comsci.info/cmru/article_20110511103343.rar (ลิงค์นี้เปิดเผยฟิลด์ข้อมูลบางส่วน)
(โดยสำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ)

  -03/05/2554 (Now! "Database is locked'") : นักศึกษาทุน สควค. cmru รุ่น 13 ทุกท่าน โปรดกรุณาตรวจสอบข้อมูลภูมิลำเนา(ขณะนี้ประกาศสรุปผลการยืนยันแล้ว คลิกที่นี่) หรือที่ทาง สสวท. ส่งมาทางอีเมล แล้วยืนยันข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่ โดยส่งมาที่อีเมล watcom610@hotmail.com หรือทาง Facebook หรือติดต่อทางโทรศัพท์ 084-595xxxx ภายในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2554 เวลา 23.59 น. ตรวจสอบสถานะซึ่ง Update เป็นปัจจุบันที่ http://skvk.comsci.info/cmru/psmt13-to-ipst.php  (ถ้าท่านไม่ยืนยันข้อมูลดังกล่าว อาจทำให้ข้อมูลการบรรจุข้าราชการครูหรือการส่งจดหมายไปยังภูมิลำเนาผิดพลาดได้ง่าย)
(Automatic SMS System : 17.22 น. โดยวัชระ วงษ์ดี)

  -30/04/2554 (Edit) : แจ้งให้นักศึกษาทุน สควค. ทั่วประเทศทราบเกี่ยวกับการบรรจุเข้ารับราชการครู ในสังกัด สพฐ.
ขอให้นักศึกษารอรับจดหมายดังกล่าวตามที่อยู่ภูมิลำเนาของท่านหรือเว็บไซด์สาขา พสวท.และสควค. : www3.ipst.ac.th/dpst/ หรือเว็บไซด์ สพฐ. : www.obec.go.th หรือ สพม. ทั่วประเทศ
( โดยเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานงานโดยวัชระ วงษ์ดี )

  -09/04/2554 ประกาศการให้ทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ
สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการ สควค. ปีการศึกษา 2553

(ดังนั้นนักศึกษาทุน สควค. ทุกท่าน ในอนาคตอีก 2 ปีข้างหน้า เมื่อได้ทุนเรียน ป.โท (ฟรี)
ถ้าจบหลักสูตรป.โท ต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน )
(โดยสาขา พสวท. และ สควค. สังกัด สสวท. และกระทรวงศึกษาธิการ)

  -09/04/2554 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(โดยเจนณรงค์ วงศ์แสนศรี)

  -09/04/2554 :ที่ ศธ 04009/ 1465 แผนการบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่และนักศึกษาทุน สควค. บรรจุปี 2554 ทั้งหมดจำนวน 558 อัตรา ...ซึ่งมีเงื่อนไขสำหรับการรับนักศึกษาทุน สควค. ดังต่อไปนี้ ( โปรดอ่านรายละเอียดตั้งแต่หน้า 6 เป็นต้นไป)
1. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่ขาดครูสาขาวิชาฟิสิกส์,เคมี,ชีววิทยา,คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. โรงเรียนที่จัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ เป็นที่นิยมเชื่อถือของประชาชน และเปิดสอน ม. 4-6 จำนวนนักเรียน 30 คน/ห้อง
3. โรงเรียนดีประจำอำเภอ ที่มีนักเรียนไม่ต่ำกว่า 500 คน
(โดยสำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ)

  -08/04/2554 : ประกาศผลการส่งข้อมูลทำเนียบนักศึกษา รุ่นที่ 14 ซึ่งจะปรากฏสาขาวิชา ชื่อ-นามสกุล และความสามารถพิเศษเป็นเบื้องต้น ขณะนี้ข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ได้เข้ารหัสสู่ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ดูประกาศผลที่นี่ http://skvk.comsci.info/cmru/graduate-diploma14.php


อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า เชียงใหม่
   อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า เชียงใหม่
  -07/04/2554 :   - กิจกรรมงานสานสัมพันธ์น้อง 14 พี่ 13 ให้ทุกคนมาพร้อมกันที่ร้านต้นไผ่ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จ. เชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2554 ก่อนเวลา 11.00 โดยแต่งกายชุดไปรเวทหรือชุดฟรีสไตล์
(โดยคณะนักศึกษาทุน สควค. รุ่น 13 และ 14)

  -07/04/2554 :   - การส่งข้อมูลทำเนียบนักศึกษาทุน สควค. รุ่น 14 (ควรส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มในเว็บทำเนียบนักศึกษา พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมคือ ชื่อเ่ล่น,วันเดือนปีเกิด, สาขาวิชาเอก, ชื่อมหาวิทยาลัยที่จบในระดับ ป.ตรี, แนบไฟล์รูปภาพและระบุลิงก์หรือชื่อของ Facebook มาที่อีเมล watcom610@hotmail.com ภายในวันอาทิตย์ ที่ 10 เมษายน 2554 เวลา 23.59 น. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล และจะแจ้ง Link ประกาศผลให้ทราบต่อไป
(โดยวัชระ วงษ์ดี)

  -04/04/2554 :   - ประกาศจาก สสวท. ซึ่งแจ้งทางโทรศัพท์(ติดต่อโดยวัชระ วงษ์ดี) ว่าไม่ควรส่งเดี่ยว ควรส่งในนามตัวแทนนักศึกษาของศูนย์ สควค. ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ซึ่งต้อง SCAN ส่งไฟล์สำเนาที่มีลายเซ็นสำเนาถูกต้องทั้งผลการเรียน Transcript ป.บัณฑิตและใบรับรองคุณวุฒิ แล้วส่งตัวแทนฯ (watcom610@hotmai.com) กรุณาตรวจสอบที่
 สถานะการรายงานตัวที่ สสวท.  
ที่เว็บไซด์นี้ http://skvk.comsci.info/cmru/psmt13-to-ipst.php

(โดยคุณโสภณ แย้มทองคำและคุณภาณุพงศ์ อาชวาคม บุคลากรสาขา พสวท. และ สควค. ,ด้านกฎหมายโดย อ. สุประดิษฐ สะอาด นิติกรของ สสวท. )

  -04/04/2554 :   - เนื่องจาก สสวท.มีความประสงค์ให้รวบรวมสำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ส่งในนามของศูนย์มหาวิทยาลัย ดังนั้นทางเว็บมาสเตอร์จึงขอความร่วมมือนักศึกษาที่มีสถานะ ไม่ได้ส่ง หรือ มีจุดบกพร่องบางประการ ซึ่งส่งไปก่อนหน้านี้แล้ว ได้โปรดกรุณาส่งกลับมายังอีเมล watcom610@hotmail.com

(โดยวัชระ วงษ์ดี)

 -02/04/2554 : ขอให้นักศึกษา สควค. cmru ทุกท่านตรวจสอบ
 สถานะการรายงานตัวที่ สสวท.  
ที่เว็บไซด์นี้ http://skvk.comsci.info/cmru/psmt13-to-ipst.php
(โดยวัชระ วงษ์ดี)

 -02/04/2554 : วันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน 2554 มีการโฮมรูม น้อง สควค. รุ่นที่ 14 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป ที่คณะีครุศาสตร์ (ยังไม่ระบุห้องที่แน่นอน) นอกจากตัวแทนแล้ว ถ้าหากรุ่นพี่ สควค. รุ่นที่ 13 ท่านใดว่าง ก็สามารถไปร่วมกิจกรรมนี้ได้
(โดยวัชระ วงษ์ดี)

 -02/04/2554 : ประกาศไม่เป็นทางการ ให้ นศ. ไปรับใบรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2554 เป็นต้นไป
ซึ่งมีขั้นตอนลงทะเบียน ป.บัณฑิต อย่างละเอียดดังนี้
1. ไปที่การเงินของมหาวิทยาลัย (ตึก1) จะมีหนังสือให้เราตรวจสอบรายชื่อผู้จบก่อน เมื่อเจอแล้วให้เซ็นชื่อต่อท้าย 1 ครั้ง
2. นำบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชนส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน
3. เจ้าหน้าที่การเงินจะมีเอกสารให้เรากรอก เมื่อกรอกเอกสารเสร็จแล้วส่งคืนเจ้าหน้าที่การเงิน
4. เจ้าหน้าที่การเงินจะออกใบเสร็จให้เรา โดยหักค่าประกันเป็นค่าลงทะเบียน 1,000 บาท เราจะไม่ได้เงินคืน
5. กรอกข้อมูลของเราในสมุดเล่มสีน้ำเงินเล่มใหญ่ๆอีก 1 ครั้ง
6. นำใบเสร็จลงทะเบียนไปยืนเจ้าหน้าที่ ที่ห้อง สนว.
7. ใบรับรองของเราจะอยู่ไม่เป็นหมู่เรียน เพราะจะเรียงตามเลขที่ ให้เราบอกเลขที่ 140514 ซึ่งเป็นใบรับรองของเจมส์เพราะเจมส์เป็นคนแรก ของคนอื่นๆจะอยู่ต่อท้ายกันไป
8. เมื่อได้ใบรับรองแล้วให้ไปถ่ายเอกสาร แล้วนำสำเนาไปไว้ในตะกร้าหมายเลข 2 ที่ห้อง สนว. พร้อมกลับสำเนาทรานสคริปต์ที่เราได้ยื่นไว้เมื่อวาน เพื่อป้องกันการสูญหายในกรณีขอใหม่
(โดย จิตติพล เพ็งพุ่ม )

 -31/03/2554 : ตรวจสอบสถานะการยื่นใบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
KSP Bundit ที่เว็บคุรุสภาตาม link นี้
http://upload.ksp.or.th/kspbundit -31/03/2554 : แนะนำเว็บไซด์เด็กฟิสิกส์ : Anyplace, Anywhere, Anytime ฟิสิกส์ Online ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ Social Physics Community ...
คลิกที่นี่เพื่อเข้าชมเว็บไซด์ www.dekphysics.com
( โดย Webmaster@dekphysics.com เพื่อน สควค ม.เกษตรศาสตร์ )


  -31/03/2554 : การต้อนรับน้อง สควค. รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2554 ณ อาคารการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ใส่เสื้อสีฟ้า สควค. และกางเกงยีนส์ (สควค.รุ่น 13 ควรนำสัญญารับทุนของตนเองมาด้วย เพื่อให้คำปรึกษาแก่น้องๆ)
(โดย กลุ่มนักศึกษาสควค.รุ่น 13 คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่)

 -31/03/2554 : รับทรานสคริปต์ ป.บัณฑิต ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ แล้วให้นำสำเนาจำนวน 1 ฉบับมาแนบ แบบ คส.01.10 (ใบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) ที่คณะครุศาสตร์ด่วนด้วย ...
คลิกที่นี่เพื่ออ่านเพิ่มเติม และในวันดังกล่าวอาจมีการลงทะเบียน ป.บัณฑิต ซึ่งจะได้รับเงินค่าประกันคืนมาด้วย
( โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )


  -31/03/2554 : เกี่ยวกับการอบรมลูกเสือ -->1.เนื่องจากผู้เข้าอบรมน้อยจึงเปลี่ยนเป็นการจัดอบรม รอบเดียวคือวันที่ 19-21 เม.ย.54 (หากใครไม่สะดวกจะไป ให้ติดต่อ อ.สุรศักดิ์ 081-(เบอร์โทรอยู่ในอีเมล) โดยตรงเพื่อรับเงินคืน ภายใน 1 เม.ย.54)
-->2.สิ่งที่ นศ. เตรียมมาเอง คือ หมวกไบเล่สีเขียวหัวเป็ด ติดตราลูกเสื้อ และในพิธีเปิดวันแรกให้ใส่ชุด นศ. ซึ่งต้องไปก่อนเวลา 8.00 น.
-->3.สถานที่อบรมคือ ศูนย์วิจัยที่แม่เหียะ (อยู่เลยคณะสัตว์แพทย์ มช. ไปด้านหลัง)
-->4. อ.สุรศักดิ์ จะแจ้งสรุปจำนวนคน รายละเอียดของกำหนดการทั้งหมด ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
(โดย อ.สุรศักดิ์ )

 -31/03/2554 : คณะครุศาสตร์ กำหนดรายงานตัว และทำสัญญารับทุนพร้อมปฐมนิเทศนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับทุน โครงการ สควค.ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 อ่านเพิ่มเติมที่นี่ ...
คลิกที่นี่เพื่ออ่านเพิ่มเติม
( โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )


  -26/03/2554 : แจ้งนักศึกษา สควค. 17 ท่าน ที่จะไปเข้าค่ายลูกเสือได้รับทราบ ในวันอาทิตย์ ที่ 27 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 น. มีการประชุมเพื่อแจ้งเตรียมการต่างๆ... ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ แต่งชุดไปรเวทหรือชุดฟรีสไตล์ (แบบสุภาพ)
(โดย มงคล ปัญญารัตน์)

  -16/03/2554 : ให้ นศ.ที่ยื่นการขอใบประกอบวิชาชีพครูไปแล้ว ให้เตรียมหลักฐานสำรองในการไปเข้าค่ายที่ มน.ด้วย ซึ่งต้องสำเนาพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ มีดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบปริญญาบัตรปริญญาตรี
4. สำเนาใบรับรองคุณวุฒิปริญญาตรี
5. สำเนาใบ Transcript ปริญญาตรี
6. สำเนาใบเสร็จรับเงิน ธ.กรุงไทย

สำหรับรูปถ่าย...
7. รูปถ่ายสวมชุดครุย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป มีขั้นตอนดังนี้
7.1 Scan หรือ Save เป็นไฟล์ JPG
7.2 ตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสประจำตัวประชาชน
7.3 ทำการ Write ลง CD และที่หน้า CD ให้เขียนชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษาและรหัสหมู่เรียนลงบน CD ด้วย
(โดย อ.สาโรจน์ สอาดเอี่ยม , วัชระ วงษ์ดี, เจนณรงค์ วงศ์แสนศรี)

  -16/03/2554 : การเดินทางไปเข้าค่ายฯ ที่ มน. โดยรถประจำทางในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2554 มี 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 เวลา 04.00 น. รอบที่ 2 เวลา 06.00 น. ณ ขนส่งอาเขตเชียงใหม่ ชานชาลาที่ 7 (หรือบริเวณที่ขายตั๋วบริษัทนครชัยทัวร์)
(โดยอภิณห์พร มานิ่มและคณะนักศึกษา สควค.)

  -16/03/2554 : โครงการค่ายปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมประสบการณ์วิชาชีพครู มีกำหนดการ ในการใส่ชุดในแต่ละวันดังนี้
17 มีนา (วันเดินทาง) ::: ใส่เสื้อสีม่วงขาว กางเกงสแล๊กสีดำเท่านั้น
18 มีนา ::: ชุดสูท (ข้างในเสื้อขาวนักศึกษา)
19 มีนา ::: แต่งชุดสุภาพ (ฟรีสไตล์)
20 มีนา ::: แต่งชุดสุภาพ (ฟรีสไตล์)
21 มีนา ::: วันทัศนศึกษา ใส่เสื้อสีม่วงขาว กางเกงสแล๊กสีดำ (ไม่ควรใส่กระโปรง)
22 มีนา ::: ตอนกลางวัน แต่งชุดสุภาพ (ฟรีสไตล์)
ตอนกลางคืน ชุดตามที่ทุกคนได้แสดง ส่วนตัวแทนนักศึกษา แต่งชุดนศ.
23 มีนา ::: ชุดสูท (ข้างในเสื้อขาวนักศึกษา)
ตอนบ่ายค่อยเปลี่ยนชุด ก่อนเดินทางกลับ
(โดยมงคลปัญญารัตน์,ยุพิน คำหน้อยและคณะนักศึกษา สควค.)

  -02/03/2554 : ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนในโครงการ สควค. ปีการศึกษา 2554 รับสมัครระหว่างวันที่ 2 - 9 มีนาคม 2554
อ่านรายละเอียดที่นี่ http://www.edu.cmru.ac.th/index.php?name=news&file=readnews&id=35
(โดยศูนย์ สควค. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)


  -02/03/2554 : ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2554 ทั่วประเทศ
รับสมัครระหว่างวันที่ 2 - 9 มีนาคม 2554 และสอบคัดเลือกวันที่ 23 มีนาคม 2554
http://www3.ipst.ac.th/stt4youth/news/news.php?mem=read&nid=308
(โดยสาขา พสวท. และ สควค.)

  -02/03/2554 : นักศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งทรานสคริปต์ ป.ตรี ให้ส่งที่วัชระ วงษ์ดี ในวันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2554 (ผู้ใดส่งทางอีเมล ขอให้นำมาส่งในวันศุกร์เช่นกัน) พร้อมลายเซ็นสำเนาถูกต้อง
(โดยวัชระ วงษ์ดี)

  -26/02/2554 : แจ้งให้กับตัวแทน นศ.สควค. ทุกท่านทราบ (ได้แก่ มงคล,วัชระ,สด,ไพรัช,จันทร์ทิพย์ และฝ่ายโปสเตอร์ ปวันกฤษฏิ์,สมชาติ) ในวันอาทิตย์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14.00 น. มีการประชุมเพื่อชี้แจงมอบหมายงาน และร่วมคิดรูปแบบกระบวนการจัดนิทรรศการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(โดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)


  -26/02/2554 : แจ้งเตือน! สำหรับผู้ที่ยังไม่ส่งใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและหลักฐานไม่ครบ ได้แก่ ทรานสคริป ป.บัณฑิต และรูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป ให้ส่งและติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ด่วนที่สุด! มิเช่นนั้นอาจอนุมัติจบล่าช้าได้
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ส่งใบรายงานผลการเรียน(ทรานสคริป) ของ ป.ตรี ให้ส่งในศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2554 พร้อมลายเซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยส่งที่ วัชระ วงษ์ดี
อ้างอิงที่มา : http://www.academic.cmru.ac.th/userfiles/file/Calendar%20March%20(NEW).pdf
(โดยวัชระ วงษ์ดี)

 -14/05/2553 : กรุณาตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา สควค. ที่จะฝึกสอนไปยังโรงเรียนต่างๆ...
(อย่างเป็นทางการ) http://skvk.comsci.info/cmru/school2553.htmเกี่ยวกับ Website

         เว็บไซด์นี้ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 จุดประสงค์หลักของการเปิดเว็บไซด์นี้ภายใต้โดเมน  skvk.comsci.info เพื่อต้องการประสานงาน ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของศูนย์ สควค.  คณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ทำให้นักศึกษาในโครงการ ได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น
         สำหรับโครงการต่างๆ ของเครือข่ายนักศึกษา สควค. ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีดังต่อไปนี้
1. โครงการติวภาษาอังกฤษ  (แหล่งข้อมูลจาก ศสษ., TCU   โครงการนี้เรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ตทุกที่ทุกเวลา เรียนรู้ด้วยตนเองแบบธรรมชาติ สามารถทบทวนบทเรียนได้ครอบคลุมทุกเนื้อหาพร้อมได้สื่อฟรีและต่อยอดสู่โครงการอื่นๆ ได้ )
2. โครงการสื่อการเรียนการสอน (แหล่งข้อมูลจาก Digital Content Self Learning : obec.go.th)
3. โครงการเตรียมวิจัยระดับปริญญาโท-เอก (แหล่งข้อมูลจากประเทศสหรัฐอเมริกา, The MIT OpenCourseWare : Massachusetts Institute of Technology)
4. โครงการ Algorithms for Science and Mathematics (แหล่งข้อมูลจาก www.comsci.info)
อ่านรายละเอียดของโครงการต่างๆ ที่นี่
http://skvk.comsci.info/cmru/study-english.php

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University : TCU) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  ศสษ. ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  Digital Content Self Learning : obec.go.th
The MIT OpenCourseWare : Massachusetts Institute of Technology  Computer Science and Information for people.


   - 14/02/2553 : - เปิดกระดานสนทนาแล้วที่เว็บไซด์ http://skvk.comsci.info/cmru/webboard  


 
ประกาศจากคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
ประกาศจากเครือข่ายนักศึกษา สควค.


  -23/02/2554 : วันศุกร์ที่ 25 ก.พ. 2554 ต้องส่งดังต่อไปนี้
1. ทุกคนต้องส่งใบรายงานผลการเรียน(ทรานสคริป) ของ ป.ตรี (โดย อ.สาโรจน์)
2. กรณีรูป 2 นิ้วต้องมีพื้นหลังเป็นสีขาว หากไม่ใช่ให้ถ่ายรูปใหม่และส่งใหม่
3. ส่งแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย (เล่มสีชมพู)
4. ส่งโครงการวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ผู้ที่ยังไม่ได้ส่งใบรายงานผลการเรียนหรือเกรด(ทรานสคริป) ของ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
พร้อมเขียนรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย แล้วส่งที่มงคล ปัญญารัตน์
http://www.academic.cmru.ac.th/grade/transcriptband/
6. เพิ่มเติม สอบวิจัยฯ ทั้งเล่้ม
(โดยมงคล ปัญญารัตน์ี)

  -20/02/2554 : ผู้สนใจเกี่ยวกับการรับสมัครโครงการ สควค.ปีการศึกษา 2554 โปรดอ่านประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ระหว่างวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2554
อ่านรายละเอียดที่นี่ http://admission.swu.ac.th/
(โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระบบงานรับนิสิตใหม่)

  -07/02/2554 (Add 19/02/2554) : แจ้งเพิ่มเติมให้แต่งชุดสูท ของ สควค.ในการประชุมสัมมนานักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต หลังฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2554 ในวันอาทิตย์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (สำหรับการส่งงานเกี่ยวกับแผนฯ วิจัยฯ แฟ้มต่างๆ ให้ติดต่ออาจารย์นิเทศฯ ของแต่ละสาขาวิชาและติดตามประกาศที่เว็บไซด์แห่งนี้ หรือ http://www.edu.cmru.ac.th )
คลิกดูคำสั่งทางราชการที่นี่
(โดย ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

  -19/02/2554 : การอบรมโครงการค่ายปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครู สควค. รอบแรก ระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมลีลาวดี โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเจ้าภาพ
(หากบุคคลใดมีปัญหาด้านกิจกรรม การส่งงานอาจจะต้องไปอบรมฯ รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2554 ณ โรงแรมโฆษะ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ)
(โดย อ.สาโรจน์ สอาดเอี่ยม )


  -19/02/2554 : ข้อมูลการบรรจุนักเรียนทุน โครงการ สควค. เป็นข้าราชการครู ปี พ.ศ.2550
อ่านรายละเอียดที่นี่
(ข้อมูลจากสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ )

  -16/02/2554 (Edit) : ในวันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานข้างคณะครุศาสตร์... นักศึกษา สควค. ทุกคนต้องมาประชุมเพื่อชี้แจงมอบหมายงาน และร่วมคิดรูปแบบกระบวนการจัดนิทรรศการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 3 รวมไปถึงการซ่อมกิจกรรมสำหรับผู้ไม่มาประชุมเข้าร่วมฯ (อาจส่งผลทำให้จบช้าหรือไม่จบหลักสูตร ป.บัณฑิต ซึ่งมีผลต่อทุนและการบรรจุ...) การเข้าค่าย สสวท.และบรรจุข้าราชการครู และอีกหลายเรื่องมากมาย ฯลฯ แต่งชุดไปรเวทหรือชุดฟรีสไตล์
(โดยตัวแทน นศ.สควค. ทุกสาขาวิชา)

  -07/02/2554 : ประชุมเพื่อชี้แจงมอบหมายงาน และร่วมคิดรูปแบบกระบวนการจัดนิทรรศการ ในวันอาทิตย์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คลิกดูคำสั่งทางราชการที่นี่
(โดย ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

  -08/02/2554 : นศ. สควค. ทุกคนต้องนำรูป 2 นิ้ว 3 ใบ (ชุดครุย คณะวิทยาศาสตร์ ป.ตรี) มาในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อแนบเอกสารยื่นเรื่องขอสําเร็จการศึกษา
(โดยมงคล ปัญญารัตน์, เจนณรงค์ วงศ์แสนศรี, อภิณห์พร มานิ่ม )

  -07/02/2554 : นศ.สควค. ที่ยังไม่ได้ส่งเกรด หรือเกรดมีความผิดพลาด (เช่นยังไม่ได้คำนวณกรณีวิชาภาษาอังกฤษฯ ซ้ำกัน) ให้ส่งที่มงคล ปัญญารัตน์ ภายในวันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลเกรดของท่านที่เว็บไซด์นี้
http://www.academic.cmru.ac.th/grade/transcriptband/
(โดยมงคล ปัญญารัตน์ และวัชระ วงษ์ดี)

  -04/02/2554 : ในวันเสาร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู ในหัวข้อเรื่อง "ครูดี... จะเป็นได้ง่ายนิดเดียว" ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ซึ่งหมู่เรียน ป 53.01(สควค.) จะอบรมตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00 น. โดยแต่งกายเช่นเดียวกับการอบรมวันที่ 23 ม.ค. 2554
(โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)

  -04/02/2554 : ข่าว ครม.ไฟเขียวทุ่มงบ 4.3 พันล้าน ปรับทุน สควค.ระยะ 3 จำนวน 580 ทุน มุ่งสร้างครูสอน ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ปลาย พร้อมบรรจุ ร.ร.มาตรฐานสากลทั่วประเทศ http://tps.ac.th/webboard280/view.php?topic=1443
(โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนตากพิทยาคม : ITC )

  -04/02/2554 : ข้อมูลภูมิลำเนาของผู้รับทุน สควค. ปีการศึกษา 2553 เพื่อใช้ในการลงข้อมูลในแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ที่ต้องารจะบรรจุเข้ารับราชการครูฯ ดาวน์โหลดที่นี่ http://www3.ipst.ac.th/stt4youth/news/file_link/12966342511.pdf
(โดยสาขา พสวท.และ สควค. http://www3.ipst.ac.th/dpst/ )

  -21/01/2554 : กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูสู่มาตรฐานการศึกษา เรื่อง"แนวทางการพัฒนาโรงเรียนแห่งความสุข" ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554 เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 น. โดยใส่เสื้อโปโล คณะครุศาสตร์ (เสื้อสีขาว-คอเสื้อสีม่วง) สำหรับกางเกงของผู้ชายใช้สแล็ค สำหรับผู้หญิงใส่กางเกงขายาวสีดำ การเดินทางต้องมาเช้ากว่ากำหนดการปกติและควรวางแผนการเดินทางล่วงหน้าก่อนถึงที่หมายอย่างน้อย 1 ชั่วโมงหรือ 7.00 น. เนื่องจากอาจมีปริมาณรถติดจำนวนมาก
(โดยคณะครุศาสตร์และคณะ นศ. สควค.)

  -21/01/2554 : - ดาวน์โหลดไฟล์ล่วงหน้าวิชาประกันคุณภาพฯ รวมทั้งแนวทางการเขียน SAR
ของ อ.ดร.เกตุมณี มากมี ที่จะเรียนในวันศุกร์ ที่ 28 ม.ค. 2554 นี้
http://skvk.comsci.info/cmru/webboard/index.php?topic=60.0
(โดยวัชระ วงษ์ดี)

  -19/01/2554 : - ดาวน์โหลดไฟล์ล่วงหน้าวิชาประกันคุณภาพฯ
ของ อ.ดร.เกตุมณี มากมี ที่จะเรียนในวันศุกร์ ที่ 21 ม.ค. 2554 นี้
และให้ทุกโรงเรียนนำ SAR ของโรงเรียนตนเองมาประกอบการเรียนด้วย
http://skvk.comsci.info/cmru/webboard/index.php?topic=59.0
(โดยมงคล ปัญญารัตน์)

  -19/01/2554 : - ดาวน์โหลดไฟล์ล่วงหน้าวิชาประกันคุณภาพฯ
ของ อ.ดร.เกตุมณี มากมี ที่จะเรียนในวันศุกร์ ที่ 21 ม.ค. 2554 นี้
และให้ทุกโรงเรียนนำ SAR ของโรงเรียนตนเองมาประกอบการเรียนด้วย
http://skvk.comsci.info/cmru/webboard/index.php?topic=59.0
(โดยมงคล ปัญญารัตน์)

  -15/01/2554 : - ดาวน์โหลดไฟล์วิชาภาษาไทยของ อ.กรเพชร เพชรรุ่ง 14 ม.ค. 2554
http://skvk.comsci.info/cmru/webboard/index.php?topic=58.0
(เจ้าของไฟล์โดยไพรัช เฉยเมล์ , ข้อมูลการบ้านโดยสาวิตรี จันทร์กองแก้ว)


  -15/01/2554 : - ขอความร่วมมือจากผู้รับทุน สควค. ทุกท่าน โปรดกรอกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา... ลงในแบบฟอร์มที่แนบมาให้ เพื่อใช้ในกิจกรรมค่ายปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครู (ไฟล์ที่ส่งกลับมาขอให้เป็นไฟล์ Ms.word) พร้อมไฟล์รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว โดยแจ้งข้อมูลมายัง parch@ipst.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554... ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดที่นี่
http://skvk.comsci.info/cmru/psmt13.htm
( โดยคุณภาณุพงศ์ อาชวาคม บุคลากรสาขา พสวท.และ สควค. )

  -13/01/2554 : วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2554 เรียน 1 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.
(โดยมงคล ปัญญารัตน์)

  -09/01/2554 : - ขอต้อนรับนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ระดับชั้น ม.3 ทุกคนที่เข้าชมเว็บไซด์ สควค.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และ
http://skvk.comsci.info/cmru/watchara/

  -08/01/2554 : สำหรับผู้ที่ต้องการเว็บไซด์ส่วนบุคคลในการเผยแพร่งานวิชาการหรือเกี่ยวกับการสอนของท่าน ทางโครงการจะเปิดรับสมัครรอบที่ 2 ช่วงวันที่ 8 มกราคม - 27 กุมภาพันธ์ 2554
คุณสมบัติเบื้องต้น ต้องมีไฟล์หน้าหลักที่แสดงโครงร่างของเว็บไซด์ เช่น index.htm, index.php
ดูตัวอย่างได้ที่ เว็บไซด์ของคุณไพรัช เฉยเมล์ สำหรับรายละเอียดการสมัคร
ให้คลิกที่นี่ http://skvk.comsci.info/cmru/webboard/index.php?topic=57.0
(โดยฝ่ายโครงการเว็บไซด์ส่วนบุคคล สำหรับนักศึกษา สควค. โดยวัชระ วงษ์ดี)

  - 20/12/2553 : ขณะนี้ทางร้านได้ปรับแก้เสื้อสูทเสร็จแล้ว ให้ไปรับที่ร้านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
( โดยเบญจมาศ บุญเพิ่มพูล )  - 25/12/2553 : ในวันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2553 มีการอบรมเกี่ยวกับ ETV ณ ห้อง minitheater ชั้น 4 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
(การแต่งการควรใช้ชุดสูท และควรมาลงทะเบียนก่อนเวลา 9.00 น. : โดยคณะนศ. สควค.)
( ประสานงานและดำเนินการ : โดยคณะครุศาสตร์ มร.ชม., สสวท., สกอ. สพฐ.)


  - 20/12/2553 : ขณะนี้ทางร้านได้ปรับแก้เสื้อสูทเสร็จแล้ว ให้ไปรับที่ร้านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
( โดยเบญจมาศ บุญเพิ่มพูล )

  - 02/12/2553 : นักศึกษา สควค. ทุกท่านต้องมารับเสื้อสูท ในวันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2553
( โดยอภิณห์พร มานิ่ม )

 -01/12/2553 (Update) : ดาวน์โหลดการเขียนบรรณานุกรมฉบับ Scan
(ซึ่งจะต้องส่งใบงานวิจัยที่ 3 และแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย... ในวันศุกร์นี้)
http://skvk.comsci.info/cmru/research3.jpg
ดาวน์โหลดเพิ่มเติมที่นี่
http://www.huso.buu.ac.th/infolab/doc/bibliography.doc
(โดย ผศ.ศันทนี   คุณชยางกูร)

  - 01/12/2553 : ติดต่อขอรับแผ่น DVD วิชาเศรษฐกิจพอเพียงฟรีรอบที่ 2 ทางเว็บบอร์ด
skvk.comsci.info/cmru/webboard/index.php?topic=55.0 ล่วงหน้าได้ที่กระทู้นี้
ให้โควต้าเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้เท่านั้น หมดเขตภายในวันเสาร์ ที่ 4 ธันวาคม 2553 เวลา 23.59 น.
( ขอขอบคุณข้อมูลจาก อ.ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ ) หมายเหตุ ให้ติดต่อทางเว็บบอร์ดเท่านั้น

--------------------------------------------------------------
--> คลิกดูประกาศย้อนหลังเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2553 หรือภาคเรียนที่ 2 ที่นี่
 http://skvk.comsci.info/cmru/notice10-12-2553.php 


--> คลิกดูประกาศย้อนหลังเดือนมิถุนายน-กันยายน 2553 หรือภาคเรียนที่ 1 ที่นี่

 http://skvk.comsci.info/cmru/notice06-09-2553.php 

--> คลิกดูประกาศย้อนหลังเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 หรือภาคเรียนฤดูร้อนที่นี่
 http://skvk.comsci.info/cmru/notice04,05-2553.php 

-->คลิกดูประกาศย้อนหลังเดือนมีนาคมที่นี่
 http://skvk.comsci.info/cmru/notice03-2553.php  
ข่าวสารทางการศึกษาที่ควรรู้
   -


 
 

 


โครงการเว็บไซด์ส่วนบุคคล
ของ นศ. สควค.
ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว

รายชื่อผู้สมัครล่าสุด


เว็บไซด์ของไพรัช เฉยเมล์
01/11/2553เว็บไซด์ของขจรศรี สุทธสังข์
06/11/2553เว็บไซด์ของพรทิวา นันตาบุญ
13/11/2553เว็บไซด์ของภวรัญชน์ สมศักดิ์
13/11/2553เว็บไซด์ของวัชระ วงษ์ดี
13/11/2553


ปิดรับสมัครรอบที่ 1 วันที่ 13/11/2553 เปิดรอบ 2 วันที่ 08/01/2554
----ฝ่ายดูแลเว็บไซด์ส่วนต่างๆ----

2. ฝ่ายรูปภาพกิจกรรม ของเว็บไซด์
ประมาณ 1-2 ตำแหน่ง
2.1 นายจิตติพล เพ็งพุ่ม
2.2 นางสาวนพวรรณ จันทร์ติ๊บ

5. ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซด์
ประมาณ 1-2 ตำแหน่ง
5.1 ปวันกฤษฎิ์ มะธี
5.2 นางสาวหอมไกร จันทคุปต์
5.3 จันทิมา สิงห์บำรุง

7. ฝ่ายโครงการติวภาษาอังกฤษและ
ระบบอีเลินนิ่งวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
ประมาณ 1-4 ตำแหน่ง
7.1 วัชระ วงษ์ดี
7.2 เบญจมาศ บุญเพิ่มพูล
7.2 รัตนาพร ใจออน
7.4 ณัฐนีย์ อินทวงษ์


8. ฝ่ายโครงการเว็บไซด์
ส่วนบุคคล ของ นศ. สควค.
ประมาณ 1 ตำแหน่ง
8.1 วัชระ วงษ์ดี

 

ถ้าต้องการติดต่อเว็บมาสเตอร์ สามารถส่งข้อมูลมาทาง
Email : watcom610@hotmail.com นี้นะครับ
2010 copyright by  www.comsci.info