ฝ่ายออกแบบ Logo ของเว็บไซด์ ได้แก่ 1. นายสมชาติ แผ่อำนาจ (อยู่ระหว่างพัฒนา Logo... )
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru/webboard
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
4. ฝ่ายออกแบบโครงสร้างและเมนูของเว็บไซด์  ประมาณ 1-3 ตำแหน่ง (อยู่ระหว่างสร้างและพัฒนา Web Structure & MENU)
    4.1  นายสมชาติ  แผ่อำนาจ      4.2  ปวันกฤษฎิ์  มะธี      4.3  นายอนุรักษ์ ปาทา
 
Select Interface Language:
เลือกรูปแบบภาษา: 

    อยู่ระหว่างทดสอบ
MENU ด้านซ้าย
ขออภัยต่อผู้เข้าชมเว็บทุกท่าน
ขณะนี้เว็บไซด์กำลัง
ปรับเปลี่ยนการแสดงผลและ
โครงสร้างเว็บเพ็จใหม่ครับ 

 

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ Website โครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2553
ศูนย์ สควค. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
( สนับสนุนการสร้างเว็บไซด์โดย www.comsci.info )
 
ประกาศย้อนหลังเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2553 จากเครือข่ายนักศึกษา สควค.


  -20/05/2553 : เลื่อนสอบวิชาการพัฒนาหลักสูตรของ อ. ศิริพร จากวันศุกร์ พ.ค. 2553เวลา 10.00 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ค. 2553 เวลา 10.00 น. และหลังจากนั้นสอบ Final เวลา 14.00 น.
ผ่านการประสานงานกับอาจารย์ศิริพรเรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 20/05/2553 เวลา 13.20 น.
อ่านรายละเอียดตารางสอบและการเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่นี่
http://skvk.comsci.info/cmru/homework-summer2553.htm

  -14/05/2553 : อบรมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2553  ณ หอประชุม อาคาร 27 ชั้น 15 เวลา 9.00 - 12.00 น. (แนะนำควรมาก่อนเวลา 8.30 น.)

 -14/05/2553 : กรุณาตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา สควค. ที่จะฝึกสอนไปยังโรงเรียนต่างๆ...
(อย่างเป็นทางการ) http://skvk.comsci.info/cmru/school2553.htm

 -03/05/2553 : เว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม เชิญชวนทุุกท่านเข้าชมแนวทางการศึกษาหลักสูตร(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ),
  http://tps.comsci.info/programming/Teaching-Plant-all.php 

 -03/05/2553 : กำหนดการไม่เป็นทางการดังนี้ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เริ่มฝึกสอน 1 มิถุนายน 2553 (สำหรับกำหนดเรียนไม่แน่นอนอาจจะเป็นวันศุกร์หรือวันเสาร์หรือทั้ง 2 วัน)

 -03/05/2553 : นักศึกษา (สควค)ที่จะเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการสอน ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2553 เวลา 9.00-12.00 ณ อาคารการศึกษาพิเศษ(ยังไม่ระบุห้อง แต่คาดว่าน่าจะเป็นชั้น 3 และแต่งกายชุดนักศึกษา)

 -01/05/2553 : เพื่อน สควค. ทุกท่าน โปรดกรุณาส่งชื่อรุ่น สควค. ที่เว็บบอร์ดกระทู้นี้
ซึ่งจะนำข้อมูลมาคัดเลือกในวันที่ 10 พ.ค. 2553 เพื่อนำชื่อรุ่นไปออกแบบ Logo หรือเสื้อรุ่นต่อไป
http://skvk.comsci.info/cmru/webboard/index.php?topic=36.0

 -30/04/2553 : อ.วีรศักดิ์ แจ้งมาว่า ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2553 หลังเรียนวิชาการออกแบบฯเสร็จ ให้เรียนต่อในตอนบ่าย ซึ่งเป็นวิชาการพัฒนาหลักสูตร ของ อ.ศิริพร เพราะเนื่องจากวันหยุดที่ 13 พ.ค. เป็นวันพืชมงคล

 -27/04/2553 : อ. ประพิณ แจ้งมาว่า ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 จะมีการสัมมนาการนำเสนอนวัตกรรมการสอนของครู จึงอยากให้ นศ. สควค. ทุกท่านเข้าร่วมรับฟังเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางประกอบการเรียนการสอนวิชา นวัตกรรมการศึกษา โดยจะให้ลงชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมงานที่วัชระ วงษ์ดี ในระหว่างวันที่ 28-29 พ.ค.2553 เพื่อส่งรายชื่อให้ อ.ประพิณ ในการจัดที่นั่งและจัดเบรคต่อไป

 -25/04/2553 : ประกาศจาก สสวท. เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนการศึกษาและ
งบดำเนินการ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ของศูนย์มหาวิทยาลัยโครงการ สควค.
http://skvk.comsci.info/cmru/webboard/index.php?topic=34.0

 -25/04/2553 : รายชื่อนักศึกษา สควค. ที่ได้เลือกโรงเรียนในการฝึกประสบการณ์-
วิชาชีพครูแล้ว (ไม่เป็นทางการ)  ซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนกรุณาแจ้งที่กระทู้นี้
http://skvk.comsci.info/cmru/webboard/index.php?topic=35.0

 -21/04/2553 : ข้อมูลโรงเรียนที่ต้องเลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ฝึกสอน)
http://skvk.comsci.info/cmru/webboard/index.php?topic=32.0

 -21/04/2553 : ขณะนี้สามารถกรอกข้อมูลประวัติิของสำนักส่งเสริมฯ ได้แล้ว
http://skvk.comsci.info/cmru/academic.php

 - 21/04/2553 : เพื่อนนักศึกษาสามารถเข้าไปดูเบอร์โทรศัพท์หรือข้อมูลส่วนตัวขั้นพืนฐานทุกคนได้ โดย Login เข้าที่กระทู้นี้ http://skvk.comsci.info/cmru/webboard/index.php?topic=30.0

 - 20/04/2553 : ขณะนี้นักศึกษาเข้าสู่ระบบไม่ได้ เนื่องจากไม่ทราบรหัสนักศึกษา แต่ให้ไปดูรายชื่อที่เข้าร่วมโครงการไปก่อน
(โดยคลิกที่ข้อมูลสถานศึกษาหรือลิงก์ด้านซ้ายว่า "สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ")
ที่เว็บไซด์นี้ http://www.pec.cmru.ac.th

 - 20/04/2553 : อาจารย์ศิริพรแจ้งล่าสุดมาว่า วันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2553 นี้
สอบทบทวนบทเรียนเฉยๆ (หรือสอบเก็บคะแนนย่อย) 25 ข้อเท่านั้น
ซึ่งกากบาททั้งหมด (บทที่ 1-3) อ่านเพิ่มเติมที่นี่
http://skvk.comsci.info/cmru/homework-summer2553.htm

 - 20/04/2553 : ปรึกษาการจ่ายเงินทุน สควค. ที่กระทู้นี้
http://skvk.comsci.info/cmru/webboard/index.php?topic=29.0

 - 11/04/2553 : Download ไฟล์สื่อและเอกสารประกอบการเรียนวิชาต่างๆ ที่นี่
(เป็นระบบปิดหรือเฉพาะสมาชิก  ดังนั้นต้อง Login เข้าไปในระบบ)
http://skvk.comsci.info/cmru/webboard/index.php?board=7.0

 - 10/04/2553 : แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรรายวิชาต่างๆ...
แผนการเรียนภาคเรียนฤดูร้อน, ภาคเรียนที่1 และภาคเรียนที่ 2 ของนักศึกษา สควค.
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2553
http://skvk.comsci.info/cmru/curriculum-2553.htm

   - 10/04/2553 : การบ้านหรืองานที่ต้องส่ง การนัดสอบ ภายในภาคเรียนฤดูร้อน 2553 พร้อมสรุปตารางเรียนที่นี่
http://skvk.comsci.info/cmru/homework-summer2553.htm

      - 02/04/2553 : แจ้งให้ทราบ วันจันทร์นี้วิชาจิตวิทยาย้ายไปเรียนวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 และวันอังคารหยุดวันจักรี ดังนั้น ช่วงนี้จะหยุดยาวนานถึง 5 วัน และเริ่มเรียนวันพุธที่ 7 เมษายน 2553 นี้ 
ประกาศจากคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  - 03/04/2553 : - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จากคุรุสภาแล้ว อ่านรายละเอียดที่ http://www.edu.cmru.ac.th/index.php?name=news&file=readnews&id=111

  - 18/03/2553 : - ด่วน! การเรียกผู้สอบคัดเลือกสำรองเข้ารับทุน โครงการ สควค. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2553 อ่านรายละเอียดที่เว็บไซด์นี้
http://skvk.comsci.info/cmru/skvk18-03-2553.htm หรือ http://www.edu.cmru.ac.th/index.php?name=news&file=readnews&id=106

  - 20/02/2553 : - ประกาศจากคณะครุศาสตร์ เรื่องแก้ไขและเพิ่มเติมหลักฐานการทำสัญญาค้ำประกันของนักศึกษาทุน และกำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษา (ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เริ่มลงทะเบียนก่อนรายงานตัวเวลา 9.30 น.) อ่านรายละเอียดที่เว็บไซด์ http://skvk.comsci.info/cmru/skvk23-02-2553.htm หรือ http://www.edu.cmru.ac.th/?name=news&file=readnews&id=101


 

 
ประกาศจากอาจารย์ประจำโครงการ สควค.
     - 1ุ6/03/2553 : - อ. สาโรจน์ สอาดเอี่ยม  แจ้งตารางเรียน... ซึ่งเริ่มเรียนในวันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียน คือ อาคาร 27 ชั้น 12 ห้อง 27124... อ่านรายละเอียดที่นี่
http://skvk.comsci.info/cmru/webboard/index.php?topic=11.0

 
 
ข่าวสารทางการศึกษาที่ควรรู้
   - 19/03/2553 : - ขณะนี้โรงเรียนประจำจังหวัดหรือโรงเรียนนำร่องบางโรงเรียน ได้ลงนามทำ พันธะสัญญากับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีประมาณ 500 โรงเรียนสากลทั่วประเทศ  ภาพลักษณ์โรงเรียนมาตรฐานสากลคือ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสาร 2 ภาษา(ใช้ตำราเป็นภาษาอังกฤษในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลก อ่านรายละเอียดที่นี่ http://tps.comsci.info/  หรือแสดงความคิดเห็นที่นี่ http://tps.ac.th/webboard280/view.php?topic=200  ดังนั้นนักศึกษาทุน สควค. ท่านใดที่มีปัญหาด้านภาษาอังกฤษ กรุณาสมัครโครงการนี้ด่วน http://skvk.comsci.info/cmru/study-english.php


    - 12/02/2553 : - รัฐบาลประกาศนโยบายให้โรงเรียนมัธยมชั้นนำของประเทศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประมาณ 500 โรง จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 นี้ อ่านรายละเอียดที่เว็บไซด์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์... http://tps.comsci.info/programming/advancement.php


 
 

 


http://www.adobe.com
(ถ้ารูปนาฬิกานี้ไม่ปรากฏ  
แสดงว่าคุณยังไม่ได้ติดตั้ง
โปรแกรม Adobe Flash Player)


2. ฝ่ายรูปภาพกิจกรรม ของเว็บไซด์
ประมาณ 1-2 ตำแหน่ง
2.1 นายจิตติพล เพ็งพุ่ม
2.2 นางสาวนพวรรณ จันทร์ติ๊บ

5. ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซด์
ประมาณ 1-2 ตำแหน่ง
5.1 ปวันกฤษฎิ์ มะธี
5.2 นางสาวหอมไกร จันทคุปต์
5.3 จันทิมา สิงห์บำรุง

7. ฝ่ายโครงการติวภาษาอังกฤษและ
ระบบอีเลินนิ่งวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
ประมาณ 1-4 ตำแหน่ง
7.1 วัชระ วงษ์ดี
7.2 เบญจมาศ บุญเพิ่มพูล
7.2 รัตนาพร ใจออน
7.4 ณัฐนีย์ อินทวงษ์

 

ถ้าต้องการติดต่อเว็บมาสเตอร์ สามารถส่งข้อมูลมาทาง
Email : watcom610@hotmail.com นี้นะครับ
2010 copyright by  www.comsci.info