ฝ่ายออกแบบ Logo ของเว็บไซด์ ได้แก่ 1. นายสมชาติ แผ่อำนาจ (อยู่ระหว่างพัฒนา Logo... )
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru/webboard
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
4. ฝ่ายออกแบบโครงสร้างและเมนูของเว็บไซด์  ประมาณ 1-3 ตำแหน่ง (อยู่ระหว่างสร้างและพัฒนา Web Structure & MENU)
    4.1  นายสมชาติ  แผ่อำนาจ      4.2  ปวันกฤษฎิ์  มะธี      4.3  นายอนุรักษ์ ปาทา
 
Select Interface Language:
เลือกรูปแบบภาษา: 

    อยู่ระหว่างทดสอบ
MENU ด้านซ้าย
ขออภัยต่อผู้เข้าชมเว็บทุกท่าน
ขณะนี้เว็บไซด์กำลัง
ปรับเปลี่ยนการแสดงผลและ
โครงสร้างเว็บเพ็จใหม่ครับ 

 

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ Website โครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2553
ศูนย์ สควค. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
( สนับสนุนการสร้างเว็บไซด์โดย www.comsci.info )

ตำแหน่งเว็บไซด์ปัจจุบัน>  หน้าหลัก --> ประกาศย้อนหลังเดือนมีนาคม

 
ประกาศย้อนหลังเดือนมีนาคม จากเครือข่ายนักศึกษา สควค.      - -30/03/2553 : เนื่องจากเว็บไซด์นี้จะปรับเปลี่ยนการออกแบบใหม่ทั้งหมด
ดังนั้นจึงขออาสาสมัครฝ่ายสร้างและพัฒนาเว็บไซด์จำนวนหลายตำแหน่ง ที่กระทู้นี้
http://skvk.comsci.info/cmru/webboard/index.php?topic=19.0

การไปทัศนศึกษา

      - 27/03/2553 : ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ ที่กระทู้นี้
http://skvk.comsci.info/cmru/webboard/index.php?topic=16.0 (ระบบปิดเฉพาะสมาชิกเท่านั้น)


      - 26/03/2553 :  - ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่าน กรุณาส่งรูปของนักศึกษา จำนวน 1 รูป ที่หัวหน้าหรือรองสาขาวิชาภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ (ขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว) ในลักษณะชุดครุยหรือชุดทำงานหรือชุดประเภทใดก็ได้ที่ดูสุภาพเรียบร้อย เพื่อเร่งจัดทำเว็บระบบเปิดเผยข้อมูล ภายในเพื่อน สควค.
ให้เสร็จ และช่วยให้เพื่อนนักศึกษารู้จักกันได้ง่ายขึ้น

     - 24/03/2553 : - ให้นักศึกษาุ สควค. (สำรอง) ต้องนำรูปภาพนักศึกษา (ขนาด 1.5x2.5 นิ้ว และ 1 นิ้ว ขนาดละ 2 ใบ)พร้อมทั้งอากรแสตมป์ 1 บาทจำนวน 2 ดวงและ 10 บาท จำนวน 2 ดวง(ซึ่งซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์การเรียนหรือเครื่องเขียนทั่วไป เช่น ตลาดธานินท์ เป็นต้น) มาติดที่เอกสารสัญญาฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2553 หลังเลิกเรียนช่วงเช้าแล้ว ตามข้อมูลขนาดและจำนวนที่ระบุไว้แล้ว ของเว็บไซด์เก่านี้
  http://skvk.comsci.info/cmru/skvk23-02-2553.htm

     - 24/03/2553 : - ให้นักศึกษาุ สควค. (สำรอง) ทุกท่าน กรุณาศึกษาหลักฐานเดิมล่วงหน้าของประกาศฉบับเก่าและฉบับเพิ่มเติม (อย่าลืมเตรียมเอกสารฉบับจริงด้วย) ที่เว็บไซด์ประกาศของกลุ่มเครือข่ายนักศึกษา สควค.ด้านล่างนี้หรือคลิกที่นี่้   http://skvk.comsci.info/cmru/skvk23-02-2553.htm


    - 24/03/2553 :  - เงินทุนของ สควค. จะผ่านบัญชีธนาคารช่วง.... กรุณา Login เข้าไปดูในเว็บบอร์ดหรือForum และถ้าสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับทุน... กรุณาตั้งคำถามที่กระทู้เหล่านี้ (กระทู้กลุ่มนี้เป็นระบบปิดหรือเฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
http://skvk.comsci.info/cmru/webboard/index.php?board=4.0

    - 23/03/2553 :  - แจ้งแก้ไขด่วน!
วันพุธ-พฤหัสบดี ที่ 24-25 มี.ค. เรียนที่ตึก 27 ชั้น 12 ห้อง 27124 เวลา 8.00 น.

    - 23/03/2553 :  - แจ้งให้กับนักศึกษาสำรองทุกท่านทราบล่วงหน้า (เป็นทางการแล้ว) ซึ่งนักศึกษาและผู้ค้ำประกันจะต้องมารายงานตัวและเซ็นต์สัญญารับทุนต่อคณะกรรมการฯ ในวันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2553 เวลา 9.00 น. อาคารครุศาสตร์ ห้อง 1421 (ควรมาล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาที หรือก่อน 8.30 น. เพื่อเตรียมเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อย)

    - 20/03/2553 : - เรื่องสำคัญมาก ! แจ้งให้ นศ. สควค และ นศ. สควค เพิ่มเติมอีก 14 ท่าน ได้ทราบและปฏิบัติตาม... ก่อนเปิดภาคเรียน มีดังนี้   http://skvk.comsci.info/cmru/skvk20-03-2553.htm

    - 15/03/2553 : - รับสมัครโครงการติวภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา สควค. รอบที่ 3 (รอบสุดท้าย) ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2553 ถึง 30 เมษายน 2553  ที่กระทู้  http://skvk.comsci.info/cmru/webboard/index.php?topic=3.0  
ข่าวสารทางการศึกษาที่ควรรู้
   - 19/03/2553 : - ขณะนี้โรงเรียนประจำจังหวัดหรือโรงเรียนนำร่องบางโรงเรียน ได้ลงนามทำ พันธะสัญญากับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีประมาณ 500 โรงเรียนสากลทั่วประเทศ  ภาพลักษณ์โรงเรียนมาตรฐานสากลคือ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสาร 2 ภาษา(ใช้ตำราเป็นภาษาอังกฤษในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์) ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลก อ่านรายละเอียดที่นี่ http://tps.comsci.info/  หรือแสดงความคิดเห็นที่นี่ http://tps.ac.th/webboard280/view.php?topic=200  ดังนั้นนักศึกษาทุน สควค. ท่านใดที่มีปัญหาด้านภาษาอังกฤษ กรุณาสมัครโครงการนี้ด่วน http://skvk.comsci.info/cmru/study-english.php


    - 12/02/2553 : - รัฐบาลประกาศนโยบายให้โรงเรียนมัธยมชั้นนำของประเทศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประมาณ 500 โรง จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 นี้ อ่านรายละเอียดที่เว็บไซด์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์... http://tps.comsci.info/programming/advancement.php


 
 

 


http://www.adobe.com
(ถ้ารูปนาฬิกานี้ไม่ปรากฏ  
แสดงว่าคุณยังไม่ได้ติดตั้ง
โปรแกรม Adobe Flash Player)


2. ฝ่ายรูปภาพกิจกรรม ของเว็บไซด์
ประมาณ 1-2 ตำแหน่ง
2.1 นายจิตติพล เพ็งพุ่ม
2.2 นางสาวนพวรรณ จันทร์ติ๊บ

5. ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซด์
ประมาณ 1-2 ตำแหน่ง
5.1 ปวันกฤษฎิ์ มะธี
5.2 นางสาวหอมไกร จันทคุปต์
5.3 จันทิมา สิงห์บำรุง

7. ฝ่ายโครงการติวภาษาอังกฤษและ
ระบบอีเลินนิ่งวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
ประมาณ 1-4 ตำแหน่ง
7.1 วัชระ วงษ์ดี
7.2 เบญจมาศ บุญเพิ่มพูล
7.2 รัตนาพร ใจออน
7.4 ณัฐนีย์ อินทวงษ์

 

ถ้าต้องการติดต่อเว็บมาสเตอร์ สามารถส่งข้อมูลมาทาง
Email : watcom610@hotmail.com นี้นะครับ
2010 copyright by  www.comsci.info