ฝ่ายออกแบบ Logo ของเว็บไซด์ ได้แก่ 1. นายสมชาติ แผ่อำนาจ (อยู่ระหว่างพัฒนา Logo... )
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru/webboard
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
4. ฝ่ายออกแบบโครงสร้างและเมนูของเว็บไซด์  ประมาณ 1-3 ตำแหน่ง (อยู่ระหว่างสร้างและพัฒนา Web Structure & MENU)
    4.1  นายสมชาติ  แผ่อำนาจ      4.2  ปวันกฤษฎิ์  มะธี      4.3  นายอนุรักษ์ ปาทา
 
Select Interface Language:
เลือกรูปแบบภาษา: 

    อยู่ระหว่างทดสอบ
MENU ด้านซ้าย
ขออภัยต่อผู้เข้าชมเว็บทุกท่าน
ขณะนี้เว็บไซด์กำลัง
ปรับเปลี่ยนการแสดงผลและ
โครงสร้างเว็บเพ็จใหม่ครับ 

 

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ Website โครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2553
ศูนย์ สควค. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
( สนับสนุนการสร้างเว็บไซด์โดย www.comsci.info )
 
ประกาศย้อนหลังเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2553 จากเครือข่ายนักศึกษา สควค.
 
  - 25/11/2553 (Real-time Update) : แจ้งความคืบหน้าล่าสุด
เกี่ยวกับเงินทุน ภาคเรียนที่ 2/2553

--> 1) เจ้าหน้าที่ประสานงาน ศูนย์ สควค. cmru คุณสุรชาติ ถึงกาศ
ได้แจ้งว่าเงินทุนจะได้รับภายในวันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2553
สำหรับเวลารับทุนนั้น จะแจ้งให้ทราบเวลา 14.00 น.
(โดยคุณสุรชาติ ถึงกาศ และวัชระ วงษ์ดี)
ดูข้อมูลเงินทุนเพิ่มเติมที่นี่ http://skvk.comsci.info/cmru/webboard/index.php?topic=34.0


การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 20 (วทร.20)

      - 21/11/2553 :  - ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 20
ระหว่างวันอังคารที่ 11 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คลิกที่นี่ http://skvk.comsci.info/cmru/skvk21-11-2553.htm (ลงทะเบียนภายใน 15 ธ.ค. 53)
(โดย อ.สาโรจน์ สอาดเอี่ยม)

  - 20/11/2553 (Update) : ไฟล์ใบงานวิจัยที่ 3 และข้อมูลวิชาการประกันคุณภาพฯ อยู่ในอีเมลของนักศึกษา หรือดาวน์โหลดที่นี่
http://skvk.comsci.info/cmru/webboard/index.php?topic=56.0
(ข้อมูลโดย รศ.ดร.เกตุมณี มากมี , ผศ.ศันทนี   คุณชยางกูร และกลุ่มรายงาน... ) -09/11/2553 : โครงการคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น เพื่อคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในชั้นต้น ...
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการคลิกที่นี่ และ สำหรับการสมัครคลิกที่นี่ (ภายใน 30 พ.ย. 2553)
(โดยคุณภาณุพงศ์ อาชวาคม บุคลากร สสวท. และ คุณศศิพันธุ์ ไตรทาน เลขานุการโครงการนักศึกษา
และครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์นสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน sasipun@slri.or.th)  - 09/11/2553 (Real-time Update) : แจ้งความคืบหน้าล่าสุด
เกี่ยวกับเงินทุน ภาคเรียนที่ 2/2553

--> 1) คุณปราณี สร้อยสั้น (หัวหน้าส่วน สควค.) แจ้งมาว่า ขณะนี้กำลังรออนุมัติ จาก ผอ.สสวท. ซึ่งจะดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนของ ภาคเรียนที่ 2/2553 ปีงบประมาณ 2554 ซึ่งถ้าทาง สสวท.ดำเนินการเสร็จ จะแจ้งหนังสือบันทึกข้อความ มายังคณะครุศาสตร์ cmru (ติดต่อ สสวท.โดยวัชระ วงษ์ดี)
--> 2) สำหรับเรื่องการยืมเงิน กำลังดำเนินการเกี่ยวกับแบบฟอร์มการยืมเงิน
(โดย นันท์กาญ   แสงเรือน และ หอมไกร  จันทคุปต์ )  - 14/11/2553 : ติดต่อขอรับแผ่น DVD วิชาเศรษฐกิจพอเพียงฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายทางเว็บบอร์ด
skvk.comsci.info/cmru/webboard/index.php?topic=55.0 ล่วงหน้าได้ที่กระทู้นี้
ให้โควต้าเฉพาะ 10 ท่านแรกเท่านั้น หมดเขตภายในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา 23.59 น.
( ขอขอบคุณข้อมูลจาก อ.ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ ) หมายเหตุ ให้ติดต่อทางเว็บบอร์ดเท่านั้น

  - 13/11/2553 : วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา 23.59 น. ทางเว็บมาสเตอร์ comsci.info จะปิดการรับสมัครโครงการเว็บไซด์ส่วนบุคคลชั่วคราว และให้โควต้าฐานข้อมูล 3-4 ท่านแรกสำหรับเว็บสำเร็จรูปและจะเปิดรับสมัครใหม่ในปีหน้าหรือโอกาสต่อไป


 -13/11/2553 : ในวันศุกร์นี้ นักศึกษาจะได้รับสมุดบันทึกการนิเทศ การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 (เล่มใหม่สีส้ม)
(โดยศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู)

 -13/11/2553 : ดาวน์โหลดใบงานที่ 2 การนิยามปัญหา(วิจัย)
http://skvk.comsci.info/cmru/download/work2-defining-research-problem.doc
(โดย ผศ.ศันทนี   คุณชยางกูร)

 -05/11/2553 : ดาวน์โหลดใบงานที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
http://skvk.comsci.info/cmru/download/work1-Research.doc
(โดย ผศ.ศันทนี   คุณชยางกูร)

  - 01/11/2553 : บางโรงเรียนที่เปิดเทอมไปแล้วหลายวัน นักศึกษาจะต้องเซ็นต์ชื่อ
ย้อนหลัง ในสมุดลงเวลาปฏิบัติการวิชาชีพครูเล่มสีชมพู ตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 2 จนถึงปัจจุบัน
(โดยเบญจมาศ บุญเพิ่มพูล , Auto SMS= 12:00 น. )

  - 01/11/2553 : นศ. ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารตารางสอน ให้ส่งที่วัชระ วงษ์ดี ในวันศุกร์นี้
เพิ่มเติมสำหรับสาขาคอมพิวเตอร์คือ ส่งตารางสอนทางอีเมลให้ อ.สาโรจน์ ด้วย
(โดย อ.สาโรจน์ สอาดเอี่ยม ,อีเมล sarojlek@yahoo.com )


  -29/10/2553 : สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ไฟล์หลักสูตรฯ ที่จะอบรม 30-31 ต.ค. นี้ทางอีเมลของเบญจมาศ บุญเพิ่มพูล ให้ดาวน์โหลดโดย คลิกที่นี่ เพื่อนำไปอ่านล่วงหน้า
(โดย อ. ทัศนีย์ อารมณ์เกลี้ยง)

  -29/10/2553 (Confirm) : อ.สาโรจน์ แจ้งยืนยันกำหนดการเดิม ในการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2553 ซึ่งย้ำว่าเริ่มลงทะเบียน 8.30 น. และเวลา 9.00 น. คือพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ เชียงใหม่ แต่งชุดนักศึกษา

  -28/10/2553 : ประกาศผลการเรียน 1-2553 คลิกที่นี่

  -27/10/2553 (Realtime Update) : รายงานผลการสังเคราะห์ความรู้ของ นศ. สาขาคอมพิวเตอร์
http://skvk.comsci.info/cmru/synthesis-com.php

  -27/10/2553 (Edit) : ขณะนี้ข้อมูล นศ.สควค cmru ทุกท่านได้ส่งไปยัง สสวท. parch@ipst.ac.th ของคุณภาณุพงศ์ อาชวาคม (พี่บอม) เรียบร้อยแล้ว กรุณาดาวน์โหลดข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล โดยคลิกที่นี่ http://skvk.comsci.info/cmru/webboard/index.php?topic=52.0 หรือเปิดดูที่อีเมลของท่านเอง แล้วนำไปตรวจสอบข้อมูล หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งที่อีเมล watcom610@hotmail.com


  -26/10/2553 (Update) : วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2553 เริ่มเรียนตามปกติ ที่ห้องเดิม (271208)
และกำหนดการจากทางคณะครุศาสตร์จะจัดอบรมหลักสูตรแกนกลาง... เป็นเวลา 2 วันคือ วันเสาร์และอาทิตย์ 30-31 ตุลาคมนี้ ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ เชียงใหม่ (Holiday Garden Hotel) เริ่มลงทะเบียน 8.30 น. - 9.00 น.
(โดย อ.สาโรจน์ สอาดเอี่ยม และ อ.ทัศนีย์ อารมณ์เกลี้ยง )

ดาวน์โหลดตารางเรียน สควค. ภาคเรียนที่ 2-2553 ได้ที่นี่ (Auto SMS :20.50 น.)


  -25/10/2553 : สำหรับโรงเรียนใด ที่มีการเปิดภาคเรียนที่ 2 แล้ว
ให้ นศ. ส่งเอกสารตารางสอนที่วัชระ วงษ์ดี ในวันศุกร์นี้
เพิ่มเติมสำหรับสาขาคอมพิวเตอร์คือ ส่งตารางสอนทางอีเมลให้ อ.สาโรจน์ ด้วย
(โดย อ.สาโรจน์ สอาดเอี่ยม อีเมล sarojlek@yahoo.com )

  -25/10/2553 (Edit) : ให้สาขาคณิตศาสตร์ส่งสรุปแบบประเมินฯ จากการไปทัศนศึกษา ด่วน!
(โดย อ.สาโรจน์ สอาดเอี่ยม )

  -25/10/2553 : ทุกสาขาส่งสังเคราะห์ความรู้ จากการไปทัศนศึกษาฯ ด่วน!
ที่สาขาคณิตศาสตร์หรืออภิณห์พร มานิ่ม ที่อีเมล dawprc@hotmail.com
ภายใน 29 ตุลาคม 2553 นี้

http://skvk.comsci.info/cmru/graduate-diploma.php
  -10/10/2553 : ดาวน์โหลดข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และอีเมลของนักศึกษา สควค. ล่าสุด
ที่เว็บไซด์ทำเนียบนักศึกษา http://skvk.comsci.info/cmru/graduate-diploma.php
ถ้าต้องการรหัสผ่านชั่วคราว ให้ดูที่อีเมลของท่าน

  -10/10/2553 : การไปทัศนศึกษา ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร
จะไม่มีเครื่องใช้ส่วนตัวให้เลย เนื่องจากงบประมาณจำกัด... ดังนั้นให้ทุกคนเตรียมของใช้ส่วนตัว
เช่น สบู่ แชมพู แปรงและยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ   (โดย มงคล ปัญญารัตน์)

ข้อมูลกิจกรรมและภาพกิจกรรม
  -09/10/2553 : (Update) - ปรับปรุงกำหนดการล่าสุดเกี่ยวกับ
กิจกรรมทัศนศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อย่างเป็นทางการ)
เริ่มวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2553 เวลา 18.00 พร้อมกันบริเวณหน้าสนามฟุตบอลตรงข้าม
อาคาร 1 สำนักงานอธิการบดี คลิกดูแผนที่ ที่นี่

อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่ (โดย มงคล ปัญญารัตน์)
(Auto. SMS = 10/10/2553 , 11:30 A.M.)

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2553   พร้อมกัน ณ บริเวณสนามฟุตบอลหน้าอาคาร 1 สำนักงานอธิการบดี
 - 07/10/2553 :  - นักศึกษาที่ยังไม่ได้นำเสนอบทความวิชาความเป็นครู ให้พิมพ์ส่งในวันสอบปลายภาค ส่งที่วัชระ วงษ์ดี

 - 07/10/2553 :  - หลังสอบวิชาการวัดและประเมินผลฯ เสร็จแล้ว ต้องส่งแบบฝึกหัดทั้งเล่ม ดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นแนวทางในการทำแบบฝึกหัดบทที่ 4, 6, 7 ได้ทางอีเมลล์ของท่านเอง หรือ คลิกที่นี่ (โดยสาวิตรี จันทร์กองแก้ว)

 - 05/10/2553 :  - ตัวแทน นศ. แต่ละโรงเรียน นำสมุดลงเวลาปฏิบัติการวิชาชีพครู
เล่มสีชมพูที่มีลายเซ็นต์อนุมัติ มาส่งในวันสอบปลายภาคด้วย
(โดย อ.ทัศนีย์ อารมณ์เกลี้ยง + วัชระ วงษ์ดี)

 - 05/10/2553 :  - ขณะนี้โครงการทัศนศึกษาฯ ทางคณะครุศาสตร์ได้อนุมัติแล้ว และส่งหนังสือไปยัง
หน่วยงานต่างๆ แล้ว ขอให้เพื่อนนักศึกษาทุกคน จ่ายเงินเพิ่มคนละ 1,000 บาท
ในวันสอบปลายภาค (โดยมงคล ปัญญารัตน์ + อภิณห์พร มานิ่ม)

 - 05/10/2553 :  - กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ในศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2553
ให้ยึดตารางเวลาและสถานที่ของการสอบกลางภาคเหมือนเดิมทุกประการ ใช้ดินสอ 2B
เริ่มสอบเวลา 8.00 ณ อาคาร 15 อนุบาล ร.ร.สาธิต สาขาปฐมวัย ชั้น 2 ดูแผนที่ ที่นี่
(โดยวัชระ วงษ์ดี)

 
-

 -
 

 
 
 

 


http://www.adobe.com
(ถ้ารูปนาฬิกานี้ไม่ปรากฏ  
แสดงว่าคุณยังไม่ได้ติดตั้ง
โปรแกรม Adobe Flash Player)


2. ฝ่ายรูปภาพกิจกรรม ของเว็บไซด์
ประมาณ 1-2 ตำแหน่ง
2.1 นายจิตติพล เพ็งพุ่ม
2.2 นางสาวนพวรรณ จันทร์ติ๊บ

5. ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซด์
ประมาณ 1-2 ตำแหน่ง
5.1 ปวันกฤษฎิ์ มะธี
5.2 นางสาวหอมไกร จันทคุปต์
5.3 จันทิมา สิงห์บำรุง

7. ฝ่ายโครงการติวภาษาอังกฤษและ
ระบบอีเลินนิ่งวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
ประมาณ 1-4 ตำแหน่ง
7.1 วัชระ วงษ์ดี
7.2 เบญจมาศ บุญเพิ่มพูล
7.2 รัตนาพร ใจออน
7.4 ณัฐนีย์ อินทวงษ์

 

ถ้าต้องการติดต่อเว็บมาสเตอร์ สามารถส่งข้อมูลมาทาง
Email : watcom610@hotmail.com นี้นะครับ
2010 copyright by  www.comsci.info