http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru/webboard
http://skvk.comsci.info/cmru
http://skvk.comsci.info/cmru/about-skvk.htm
 
Select Interface Language:
เลือกรูปแบบภาษา: 

    อยู่ระหว่างทดสอบ
MENU ด้านซ้าย
ขออภัยต่อผู้เข้าชมเว็บทุกท่าน
ขณะนี้เว็บไซด์กำลัง
ปรับเปลี่ยนการแสดงผลและ
โครงสร้างเว็บเพ็จใหม่ครับ 

 


ทำเนียบนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2553
ศูนย์ สควค. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ตำแหน่งเว็บไซด์ปัจจุบัน -->  หน้าหลัก -->   ทำเนียบนักศึกษา สควค.  

ประกาศเกี่ยวกับระบบเว็บทำเนียบนักศึกษา สควค.
         เว็บเพ็จนี้ได้เริ่มปรากฏข้อมูลทำเนียบนักศึกษา ศูนย์ สควค. คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่อสาธารณชน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งอยู่ในระหว่างเร่งรัดผลิตเว็บไซด์หลายๆระบบ ดังนั้นอาจจะไม่สะดวกในการใช้งานในขณะนี้ ดังนั้นระหว่างที่รอระบบฐานข้อมูลทำเนียบนักศึกษาเสร็จ  กรุณาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนทางอีเมลล์ที่เว็บไซด์  http://skvk.comsci.info/cmru/status.php

        *หมายเหตุ การแสดงข้อมูลบางส่วนที่ถูกควบคุมพิเศษด้านล่างนี้ ระบบยังไม่พร้อมในการเปิดเผยข้อมูล จนกว่าระบบฐานข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์ ได้แก่ บ้านเลขที่ หมู่บ้าน ถนน ชื่อเล่น   เป็นต้น

         ผู้รับผิดชอบงานด้านฐานข้อมูลทำเนียบนักศึกษาได้แก่ 1. นายภานุพงศ์ พูลทาจักร  2. มาลัยพร จันต๊ะ  3. นิตยา สิงห์คำ  4. นายไพรัช เฉยเมล์ สำหรับตำแหน่งฝ่ายงานต่างๆ ของผู้สร้างและพัฒนาเว็บไซด์ท่านอื่นๆ ดูข้อมูลได้ที่นี่


  -03/01/2554 : สำหรับผู้ที่ต้องการเว็บไซด์ส่วนบุคคลในการเผยแพร่งานวิชาการหรือเกี่ยวกับการสอนของท่าน ทางโครงการจะเปิดรับสมัครรอบที่ 2 ช่วงวันที่ 8 มกราคม - 27 กุมภาพันธ์ 2554
คุณสมบัติเบื้องต้น ต้องมีไฟล์หน้าหลักที่แสดงโครงร่างของเว็บไซด์ เช่น index.htm, index.php
ดูตัวอย่างได้ที่ เว็บไซด์ของคุณไพรัช เฉยเมล์ สำหรับรายละเอียดการสมัคร
ให้คลิกที่นี่ http://skvk.comsci.info/cmru/webboard/index.php?topic=57.0
(โดยฝ่ายโครงการเว็บไซด์ส่วนบุคคล สำหรับนักศึกษา สควค. โดยวัชระ วงษ์ดี)


  -10/10/2553 : ดาวน์โหลดข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และอีเมลของนักศึกษา สควค.ล่าสุด
คลิกที่นี่ http://skvk.comsci.info/cmru/webboard/index.php?topic=51.0
ถ้าต้องการรหัสผ่านชั่วคราว ให้ดูที่อีเมลของท่าน

  -04/09/2553 : - ดาวน์โหลดรายชื่อนักศึกษา สควค. cmru ฉบับปรับปรุงเลขที่ทั้งหมด 50 ท่าน ล่าสุดได้ที่นี่
http://skvk.comsci.info/cmru/std-skvk-2553-1.xls

  -10/05/2553 : - ขอขอบคุณไพรัช เฉยเมล์ ที่ช่วยตกแต่งภาพให้มีรูปแบบเดียวกัน และดูสวยงามขึ้น
 
นักศึกษาทุน สควค.  สาขาวิชาเคมี    มีทั้งหมด 9 ท่าน
  -
             
 
รหัสทำเนียบ นศ. :
- che01  
รหัสทำเนียบ นศ. :
- che02  
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
 
คำนำหน้าชื่อ :
- นางสาว  
คำนำหน้าชื่อ :
- นางสาว  
 
ชื่อ :
- วนิดา  
ชื่อ :
- วีรวรรณ  
 
นามสกุล :
- ศิริเขียว  
นามสกุล :
- เวนวล  
 
เบอร์โทรศัพท์ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
เบอร์โทรศัพท์ :
- 081-7844806  
 
อีเมลล์ :
vanida_b@hotmail.com  
อีเมลล์ :
vivyweer@hotmail.com  
 
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  
 
ความสามารถพิเศษ :
- คอมพิวเตอร์ microsoft office, microsoft internet explorer  
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 20/02/2553  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 27/02/2553  
             
  - -   - -  
             
             
 
รหัสทำเนียบ นศ. :
- che03  
รหัสทำเนียบ นศ. :
- che04  
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
 
คำนำหน้าชื่อ :
- นาย  
คำนำหน้าชื่อ :
- นางสาว  
 
ชื่อ :
- วิเชียร  
ชื่อ :
- นาถยา  
 
นามสกุล :
- ศักดิ์สิทธาภาพ  
นามสกุล :
- อุตมา  
 
เบอร์โทรศัพท์ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
เบอร์โทรศัพท์ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
อีเมลล์ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
อีเมลล์ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx จ. เชียงราย  
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 17/03/2553  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 05/04/2553  
  - -   - -  
  - -   - -  
             
             
 
รหัสทำเนียบ นศ. :
- che05  
รหัสทำเนียบ นศ. :
- che06  
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
 
คำนำหน้าชื่อ :
- นางสาว  
คำนำหน้าชื่อ :
- นาย  
 
ชื่อ :
- อรนุช  
ชื่อ :
- สด  
 
นามสกุล :
- เรือนคำ  
นามสกุล :
- มอญกอดแก้ว  
 
เบอร์โทรศัพท์ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
เบอร์โทรศัพท์ :
- 0856201508  
 
อีเมลล์ :
nuchy_lkc@hotmail.com  
อีเมลล์ :
- sodchem@hotmail.com  
 
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย  
 
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 2 วันที่ 05/04/2553  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 05/04/2553  
  - -   - -  
  - -   - -  
             
             
 
รหัสทำเนียบ นศ. :
- che07  
รหัสทำเนียบ นศ. :
- che08  
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
 
คำนำหน้าชื่อ :
- นางสาว  
คำนำหน้าชื่อ :
- นาย  
 
ชื่อ :
- อัจฉรา  
ชื่อ :
- สิทธิสอน  
 
นามสกุล :
- ใจนันตา  
นามสกุล :
- คำตุ้ย  
 
เบอร์โทรศัพท์ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
เบอร์โทรศัพท์ :
- 081-4723762  
 
อีเมลล์ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
อีเมลล์ :
- sorn762@hotmail.com  
 
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ต หนองควาย อ. หางดง จ.เชียงใหม่  
 
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 24/03/2553  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 05/04/2553  
  - -   - -  
  - -   - -  
             
             
 
รหัสทำเนียบ นศ. :
- che09  
รหัสทำเนียบ นศ. :
-  
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
รูปภาพนักศึกษา :
-  
 
คำนำหน้าชื่อ :
- นางสาว  
คำนำหน้าชื่อ :
-  
 
ชื่อ :
- พรทิวา  
ชื่อ :
-  
 
นามสกุล :
- นันตาบุญ  
นามสกุล :
-  
 
เบอร์โทรศัพท์ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
เบอร์โทรศัพท์ :
-  
 
อีเมลล์ :
- kmi_nina@hotmail.com  
อีเมลล์ :
-  
 
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ต. .... อ. .... จ. ....  
 
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
ความสามารถพิเศษ :
-  
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 19/03/2553  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 0 วันที่ 19/03/2553  
  - -   - - ( รอแจ้งชื่อ... ตรวจสถานะที่นี่ )  
  - -   - -  
             


 
นักศึกษาทุน สควค. สาขาวิชาชีววิทยา    มีทั้งหมด 7 ท่าน
  -
             
 
รหัสทำเนียบ นศ. :
- bio01  
รหัสทำเนียบ นศ. :
- bio02  
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
 
คำนำหน้าชื่อ :
- นาย  
คำนำหน้าชื่อ :
- นางสาว  
 
ชื่อ :
- มงคล  
ชื่อ :
- ณิชกมล  
 
นามสกุล :
- ปัญญารัตน์  
นามสกุล :
- มีศิริ  
 
เบอร์โทรศัพท์ :
- 053-284728  
เบอร์โทรศัพท์ :
- 083-9598931  
 
อีเมลล์ :
mongkhon_@hotmail.com  
อีเมลล์ :
- sandy_prink@hotmail.com  
 
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100  
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150  
 
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
ความสามารถพิเศษ :
- คอมพิวเตอร์ โปรแกรม SPSS  
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 2 วันที่ 26/02/2553  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 2 วันที่ 04/04/2553  
  - -   - -  
  - -   - -  
             
             
 
รหัสทำเนียบ นศ. :
- bio03  
รหัสทำเนียบ นศ. :
- bio04  
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
 
คำนำหน้าชื่อ :
- นาย  
คำนำหน้าชื่อ :
- นางสาว  
 
ชื่อ :
- สุรเชษฐ์  
ชื่อ :
- ภวรัญชน์  
 
นามสกุล :
- มะโนวงศ์  
นามสกุล :
- สมศักดิ์  
 
เบอร์โทรศัพท์ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
เบอร์โทรศัพท์ :
- 089-6323678  
 
อีเมลล์ :
- surached260226@hotmail.com  
อีเมลล์ :
- drp_eam@hotmail.com  
 
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ตำบลหนองหย อำเมืองเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130  
 
ความสามารถพิเศษ :
- คอมพิวเตอร์ กีฬา  
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 27/02/2553  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 19/02/2553  
  - -   - -  
  - -   - -  
             
             
 
รหัสทำเนียบ นศ. :
- bio05  
รหัสทำเนียบ นศ. :
- bio06  
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
 
คำนำหน้าชื่อ :
- นางสาว  
คำนำหน้าชื่อ :
- นางสาว  
 
ชื่อ :
- สาวิตรี  
ชื่อ :
- จีราภรณ์  
 
นามสกุล :
- จันทร์กองแก้ว  
นามสกุล :
- ศิรินันท์  
 
เบอร์โทรศัพท์ :
- 080-1275787  
เบอร์โทรศัพท์ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
อีเมลล์ :
- seeing_00@hotmail.com  
อีเมลล์ :
- upjeera@hotmail.com  
 
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 05/04/2553  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 24/03/2553  
  - -   - -  
  - -   - -  
             
             
 
รหัสทำเนียบ นศ. :
- bio07  
รหัสทำเนียบ นศ. :
-  
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
รูปภาพนักศึกษา :
-  
 
คำนำหน้าชื่อ :
- นาย  
คำนำหน้าชื่อ :
-  
 
ชื่อ :
- เจนณรงค์  
ชื่อ :
-  
 
นามสกุล :
- วงศ์แสนศรี  
นามสกุล :
-  
 
เบอร์โทรศัพท์ :
- 080-1204930  
เบอร์โทรศัพท์ :
-  
 
อีเมลล์ :
- j_james38@hotmail.com  
อีเมลล์ :
-  
 
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000  
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ต. .... อ. .... จ. ....  
 
ความสามารถพิเศษ :
- การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  
ความสามารถพิเศษ :
-  
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 2 วันที่ 05/04/2553  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 0 วันที่ 19/03/2553  
  - -   - - ( รอแจ้งชื่อ... ตรวจสถานะที่นี่ )  
  - -   - -  
             


 
นักศึกษาทุน สควค. สาขาวิชาคณิตศาสตร์    มีทั้งหมด 1X ท่าน
-
             
 
รหัสทำเนียบ นศ. :
- mat01  
รหัสทำเนียบ นศ. :
- mat02  
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
รูปภาพนักศึกษา :
-  
 
คำนำหน้าชื่อ :
- นางสาว  
คำนำหน้าชื่อ :
-  
 
ชื่อ :
- รุ่งทิวา  
ชื่อ :
-  
 
นามสกุล :
- อัมพวัน  
นามสกุล :
-  
 
เบอร์โทรศัพท์ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
เบอร์โทรศัพท์ :
-  
 
อีเมลล์ :
- donat_1985@homail.com  
อีเมลล์ :
-  
 
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ต. .... อ.... จ.....  
 
ความสามารถพิเศษ :
- ร้องเพลงคาราโอเกะ  
ความสามารถพิเศษ :
-  
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 17/03/2553  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 0 วันที่ 18/02/2553  
  - -   - - ( รอแจ้งชื่อ... ตรวจสถานะที่นี่ )  
  - -   - -  
             
             
 
รหัสทำเนียบ นศ. :
- mat03  
รหัสทำเนียบ นศ. :
- mat04  
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
 
คำนำหน้าชื่อ :
- นางสาว  
คำนำหน้าชื่อ :
- นางสาว  
 
ชื่อ :
- พรพรรณ  
ชื่อ :
- สุนิสา  
 
นามสกุล :
- จันต๊ะไพสน  
นามสกุล :
- สุนิสา หน่อนวล  
 
เบอร์โทรศัพท์ :
- 086-6592220  
เบอร์โทรศัพท์ :
- 086-9185018  
 
อีเมลล์ :
- jjoyly@hotmail.com  
อีเมลล์ :
- nour_sunisa@hotmail.com  
 
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน  
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
ความสามารถพิเศษ :
- คอมพิวเตอร์  
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 2 วันที่ 05/04/2553  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 17/03/2553  
  - -   - -  
  - -   - -  
             
             
 
รหัสทำเนียบ นศ. :
- mat05  
รหัสทำเนียบ นศ. :
- mat06  
 
รูปภาพนักศึกษา :
-  
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
 
คำนำหน้าชื่อ :
-  
คำนำหน้าชื่อ :
- นางสาว  
 
ชื่อ :
-  
ชื่อ :
- อภิณห์พร  
 
นามสกุล :
-  
นามสกุล :
- มานิ่ม  
 
เบอร์โทรศัพท์ :
-  
เบอร์โทรศัพท์ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
อีเมลล์ :
-  
อีเมลล์ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ต. .... อ.... จ.....  
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
ความสามารถพิเศษ :
-  
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 0 วันที่ 18/02/2553  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 16/03/2553  
  - - ( รอแจ้งชื่อ... ตรวจสถานะที่นี่ )   - -  
  - -   - -  
             
             
 
รหัสทำเนียบ นศ. :
- mat07  
รหัสทำเนียบ นศ. :
- mat08  
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
 
คำนำหน้าชื่อ :
- นาย  
คำนำหน้าชื่อ :
- นาย  
 
ชื่อ :
- อนุชาติ  
ชื่อ :
- วัฒนศักดิ์  
 
นามสกุล :
- กิริยา  
นามสกุล :
- อัศจรรย์  
 
เบอร์โทรศัพท์ :
- 082-6210749  
เบอร์โทรศัพท์ :
- 083-4799723  
 
อีเมลล์ :
- kaitusy@hotmail.com  
อีเมลล์ :
- champ_asj@hotmail.com  
 
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ต.สันกำแพง.อ.สันกำแพง.จ.เชียงใหม่.50130  
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170  
 
ความสามารถพิเศษ :
- ไม่มีอะไรเป็นพิเศษไม่มีเรื่องราวร้อยพัน  
ความสามารถพิเศษ :
- ระบบแสง สี เสียง, โปรแกรม spss  
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 2 วันที่ 05/04/2553  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 19/02/2553  
  - -   - -  
  - -   - -  
             
             
 
รหัสทำเนียบ นศ. :
- mat09  
รหัสทำเนียบ นศ. :
- mat10  
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
 
คำนำหน้าชื่อ :
- นาย  
คำนำหน้าชื่อ :
- นางสาว  
 
ชื่อ :
- อนุรักษ์  
ชื่อ :
- นิชาภร  
 
นามสกุล :
- ปาทา  
นามสกุล :
- ต๊ะสมบัติ  
 
เบอร์โทรศัพท์ :
- 084-7393151  
เบอร์โทรศัพท์ :
- 089-1921433  
 
อีเมลล์ :
- math52-mju@hotmail.com,
i-noommath@hotmail.com
 
อีเมลล์ :
- tiw.math@hotmail.com  
 
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130  
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130  
 
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 02/03/2553  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 19/03/2553  
  - -   - -  
  - -   - -  
             
             
 
รหัสทำเนียบ นศ. :
- mat11  
รหัสทำเนียบ นศ. :
- mat12  
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
รูปภาพนักศึกษา :
-  
 
คำนำหน้าชื่อ :
- นางสาว  
คำนำหน้าชื่อ :
-  
 
ชื่อ :
- ทิฆัมพร  
ชื่อ :
-  
 
นามสกุล :
- ต๊ะเสี้ยว  
นามสกุล :
-  
 
เบอร์โทรศัพท์ :
- 080-4967070  
เบอร์โทรศัพท์ :
-  
 
อีเมลล์ :
- dukdae_afz@hotmail.com  
อีเมลล์ :
-  
 
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ต.พระสิงห์ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200  
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ต. .... อ.... จ.....  
 
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
ความสามารถพิเศษ :
-  
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 18/03/2553  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 0 วันที่ 18/02/2553  
  - -   - - ( รอแจ้งชื่อ... ตรวจสถานะที่นี่ )  
  - -   - -  
             
             
 
รหัสทำเนียบ นศ. :
- mat13  
รหัสทำเนียบ นศ. :
- mat14  
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
 คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
 
คำนำหน้าชื่อ :
- นางสาว  
คำนำหน้าชื่อ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
ชื่อ :
- จันทร์ทิพย์  
ชื่อ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
นามสกุล :
- อมรกิจขยัน  
นามสกุล :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
เบอร์โทรศัพท์ :
- 083-3197696  
เบอร์โทรศัพท์ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
อีเมลล์ :
- ning_2304@hotmail.com  
อีเมลล์ :
- ja_meab@hotmail.com  
 
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270  
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
ความสามารถพิเศษ :
- -  
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 19/03/2553  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 2 วันที่ 05/04/2553  
  - -   - -  
  - -   - -  
             
             
 
รหัสทำเนียบ นศ. :
- mat15  
รหัสทำเนียบ นศ. :
- mat16  
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
 
คำนำหน้าชื่อ :
- นางสาว  
คำนำหน้าชื่อ :
- นางสาว  
 
ชื่อ :
- พิจิตรา  
ชื่อ :
- ชนิดา  
 
นามสกุล :
- พวยฟุ้ง  
นามสกุล :
- ทาระเนตร์  
 
เบอร์โทรศัพท์ :
-  
เบอร์โทรศัพท์ :
-  
 
อีเมลล์ :
-  
อีเมลล์ :
-  
 
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx  
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ต. .... อ.... จ.....  
 
ความสามารถพิเศษ :
-  
ความสามารถพิเศษ :
-  
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
-  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 0 วันที่ 18/02/2553  
  - -   - -  
  - -   - -  
             
             
 

 
นักศึกษาทุน สควค. สาขาวิชาฟิสิกส์    มีทั้งหมด 8 ท่าน
-
             
 
รหัสทำเนียบ นศ. :
- phy01  
รหัสทำเนียบ นศ. :
- phy02  
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
 
คำนำหน้าชื่อ :
- นางสาว  
คำนำหน้าชื่อ :
- นาย  
 
ชื่อ :
- ขจรศรี  
ชื่อ :
- อภิชาติ  
 
นามสกุล :
- สุทธสังข์  
นามสกุล :
- นามแก้ว  
 
เบอร์โทรศัพท์ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
เบอร์โทรศัพท์ :
- 083-5808489 ,  083-2051378   
 
อีเมลล์ :
womandormitory@hotmail.com  
อีเมลล์ :
- boy_namkaew@hotmail.com  
 
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210  
 
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 2 วันที่ 28/02/2553  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 2 วันที่ 05/04/2553  
  - -   - -  
  - -   - -  
             
             
 
รหัสทำเนียบ นศ. :
- phy03  
รหัสทำเนียบ นศ. :
- phy04  
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
 
คำนำหน้าชื่อ :
- นางสาว  
คำนำหน้าชื่อ :
- นาย  
 
ชื่อ :
- นภารัตน์  
ชื่อ :
- ไพรัช  
 
นามสกุล :
- ลิ้วกระโทก  
นามสกุล :
- เฉยเมล์  
 
เบอร์โทรศัพท์ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
เบอร์โทรศัพท์ :
- 086-7365727  
 
อีเมลล์ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
อีเมลล์ :
- nrpct_10@hotmail.com  
 
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน  
 
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 18/03/2553  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 2 วันที่ 17/03/2553  
  - -   - -  
  - -   - เว็บไซด์ (01/11/53) http://skvk.comsci.info/cmru/53741005  
             
             
 
รหัสทำเนียบ นศ. :
- phy05  
รหัสทำเนียบ นศ. :
- phy06  
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
 
คำนำหน้าชื่อ :
- นางสาว  
คำนำหน้าชื่อ :
- นางสาว  
 
ชื่อ :
- อรสา  
ชื่อ :
- นันท์กาญ  
 
นามสกุล :
- กาโนรักษ์  
นามสกุล :
- แสงเรือน  
 
เบอร์โทรศัพท์ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
เบอร์โทรศัพท์ :
- 086-1801949  
 
อีเมลล์ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
อีเมลล์ :
- yin_4088@hotmail.com  
 
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx จ.เชียงใหม่  
 
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 3 วันที่ 05/04/2553  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 04/04/2553  
  - -   - -  
  - -   - -  
             
             
 
รหัสทำเนียบ นศ. :
- phy07  
รหัสทำเนียบ นศ. :
- phy08  
 
รูปภาพนักศึกษา :
-  
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
 
คำนำหน้าชื่อ :
-  
คำนำหน้าชื่อ :
- นางสาว  
 
ชื่อ :
-  
ชื่อ :
- อัมพร  
 
นามสกุล :
-  
นามสกุล :
- ฝั้นอุด  
 
เบอร์โทรศัพท์ :
-  
เบอร์โทรศัพท์ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
อีเมลล์ :
-  
อีเมลล์ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ต. .... อ. .... จ. ....  
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
ความสามารถพิเศษ :
-  
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 0 วันที่ 19/03/2553  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 25/03/2553  
  - - ( รอแจ้งชื่อ... ตรวจสถานะที่นี่ )   - -  
  - -   - -  
             
             
 
รหัสทำเนียบ นศ. :
- phy09        
 
รูปภาพนักศึกษา :
-  
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
       
 
คำนำหน้าชื่อ :
- นางสาว        
 
ชื่อ :
- ยุพิน        
 
นามสกุล :
- คำหน้อย        
 
เบอร์โทรศัพท์ :
-        
 
อีเมลล์ :
-        
 
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ต. .... อ. .... จ. ....        
 
ความสามารถพิเศษ :
-        
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 0 วันที่ 19/03/2553        
  - -        
  - -        
             
 
นักศึกษาทุน สควค. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์    มีทั้งหมด 1X ท่าน
-
             
 
รหัสทำเนียบ นศ. :
- com01  
รหัสทำเนียบ นศ. :
- com02  
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
รูปภาพนักศึกษา :
- (ยังไม่ส่งรูปภาพนักศึกษา
แบบทางการ ทางอีเมลล์)
 
 
คำนำหน้าชื่อ :
- นางสาว  
คำนำหน้าชื่อ :
- นาย  
 
ชื่อ :
- จันทิมา  
ชื่อ :
- ภานุพงศ์  
 
นามสกุล :
- สิงห์บำรุง  
นามสกุล :
- พูลทาจักร  
 
เบอร์โทรศัพท์ :
- 086-6839377  
เบอร์โทรศัพท์ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
อีเมลล์ :
- jump_im@hotmail.com , beyond.meme@gmail.com  
อีเมลล์ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000  
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 01/03/2553  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 21/02/2553  
  - -   - -  
  - -   - -  
             
             
 
รหัสทำเนียบ นศ. :
- com03  
รหัสทำเนียบ นศ. :
- com04  
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
รูปภาพนักศึกษา :
-  
 
คำนำหน้าชื่อ :
- นางสาว  
คำนำหน้าชื่อ :
-  
 
ชื่อ :
- หอมไกร  
ชื่อ :
-  
 
นามสกุล :
- จันทคุปต์  
นามสกุล :
-  
 
เบอร์โทรศัพท์ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
เบอร์โทรศัพท์ :
-  
 
อีเมลล์ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
อีเมลล์ :
-  
 
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ต. .... อ.... จ.....  
 
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
ความสามารถพิเศษ :
-  
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 19/02/2553  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
-  
  - -   - -  
  - -   - -  
             
             
 
รหัสทำเนียบ นศ. :
- com05  
รหัสทำเนียบ นศ. :
- com06  
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
 
คำนำหน้าชื่อ :
- นาย  
คำนำหน้าชื่อ :
- นางสาว  
 
ชื่อ :
- วัชระ  
ชื่อ :
- มาลัยพร  
 
นามสกุล :
- วงษ์ดี  
นามสกุล :
- จันต๊ะ  
 
เบอร์โทรศัพท์ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
เบอร์โทรศัพท์ :
- 084-6130027  
 
อีเมลล์ :
- watcom610@hotmail.com  
อีเมลล์ :
- boom_smile@hotmail.com  
 
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 63000  
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ตำบลสวก อำเภอเมือง จ.น่าน  
 
ความสามารถพิเศษ :
- ด้านการสอน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
อัลกอริทึ่มเชิงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ให้เข้าใจได้ง่าย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
 
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 2 วันที่ 26/02/2553  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 19/02/2553  
  - -   - -  
  - -   - -  
             
             
 
รหัสทำเนียบ นศ. :
- com07  
รหัสทำเนียบ นศ. :
- com08  
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
 
คำนำหน้าชื่อ :
- นาย  
คำนำหน้าชื่อ :
- นาย  
 
ชื่อ :
- จิตติพล  
ชื่อ :
- สมชาติ  
 
นามสกุล :
- เพ็งพุ่ม  
นามสกุล :
- แผ่อำนาจ  
 
เบอร์โทรศัพท์ :
- 084-0472787  
เบอร์โทรศัพท์ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
อีเมลล์ :
- looknew_james@hotmail.com  
อีเมลล์ :
- mr.somchart@hotmail.com  
 
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ต.หนองหนอย จ.เชียงใหม่ 50000  
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx จ. แม่ฮ่องสอน  
 
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 19/02/2553  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 21/02/2553  
  - -   - -  
  - -   - -  
             
             
 
รหัสทำเนียบ นศ. :
- com09  
รหัสทำเนียบ นศ. :
- com10  
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
รูปภาพนักศึกษา :
-  
 
คำนำหน้าชื่อ :
- นางสาว  
คำนำหน้าชื่อ :
-  
 
ชื่อ :
- เบญจมาศ  
ชื่อ :
-  
 
นามสกุล :
- บุญเพิ่มพูน  
นามสกุล :
-  
 
เบอร์โทรศัพท์ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
เบอร์โทรศัพท์ :
-  
 
อีเมลล์ :
- benjamass_b@hotmail.com  
อีเมลล์ :
-  
 
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ต. .... อ.... จ.....  
 
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
ความสามารถพิเศษ :
-  
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 20/02/2553  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
-  
  - -   - -  
  - -   - -  
             
             
 
รหัสทำเนียบ นศ. :
- com11  
รหัสทำเนียบ นศ. :
- com12  
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
รูปภาพนักศึกษา :
-  
 
คำนำหน้าชื่อ :
- นาย  
คำนำหน้าชื่อ :
-  
 
ชื่อ :
- ปวันกฤษฎิ์  
ชื่อ :
-  
 
นามสกุล :
- มะธี  
นามสกุล :
-  
 
เบอร์โทรศัพท์ :
- 089-8515362  
เบอร์โทรศัพท์ :
-  
 
อีเมลล์ :
- support_cmru@hotmail.com  
อีเมลล์ :
-  
 
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ต. .... อ. .... จ. ....  
 
ความสามารถพิเศษ :
- windows server linux server network design  
ความสามารถพิเศษ :
-  
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 2 วันที่ 05/04/2553  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
-  
  - -   - -  
  - -   - -  
             
             
 
รหัสทำเนียบ นศ. :
- com13  
รหัสทำเนียบ นศ. :
- com14  
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
 
คำนำหน้าชื่อ :
- นางสาว  
คำนำหน้าชื่อ :
- นางสาว  
 
ชื่อ :
- รัตนาพร  
ชื่อ :
- นิตยา  
 
นามสกุล :
- ใจออน  
นามสกุล :
- สิงห์คำ  
 
เบอร์โทรศัพท์ :
- 080-1235664  
เบอร์โทรศัพท์ :
- 080-6745799  
 
อีเมลล์ :
- mimijung_7@hotmail.com  
อีเมลล์ :
- nit_48123619@hotmail.com  
 
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120  
 
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
ความสามารถพิเศษ :
- (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 24/03/2553  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 19/03/2553  
  - -   - -  
  - -   - -  
             
             
 
รหัสทำเนียบ นศ. :
- com15  
รหัสทำเนียบ นศ. :
- com16  
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
รูปภาพนักศึกษา :
-
คลิกที่รูป หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปขนาดใหญ่
 
 
คำนำหน้าชื่อ :
- นางสาว  
คำนำหน้าชื่อ :
-  
 
ชื่อ :
- นพวรรณ  
ชื่อ :
-  
 
นามสกุล :
- จันทร์ติ๊บ  
นามสกุล :
-  
 
เบอร์โทรศัพท์ :
- 086-6596259  
เบอร์โทรศัพท์ :
-  
 
อีเมลล์ :
- yomvunsen_509@hotmail.com  
อีเมลล์ :
-  
 
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน)  
*ภูมิลำเนา :
*xxxxx ต. .... อ. .... จ. ....  
 
ความสามารถพิเศษ :
- จัดทำสื่อการเรียนการสอน (CAI) ด้วยโปรแกรม Adobe Flash  
ความสามารถพิเศษ :
-  
 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 1 วันที่ 20/03/2553  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
- Update ครั้งที่ 0 วันที่ 19/03/2553  
  - -   - -  
  - -   - -  
             


 
 
 

 

 

ถ้าต้องการติดต่อเว็บมาสเตอร์ สามารถส่งข้อมูลมาทาง
Email : watcom610@hotmail.com นี้นะครับ
2010 copyright by  www.comsci.info