นี่คือ ไฟล์ภาษา html ขั้นพื้นฐาน ของไฟล์ index.htm
โปรดกรุณา Upload ไฟล์ของท่านเอง ตามวิธีการใช้งานเบื้องต้นที่ส่งทางอีเมล

โดยฝ่ายโครงการเว็บไซด์ส่วนบุคคล
ศูนย์ สควค. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
http://skvk.comsci.info/cmru/


ศึกษาคู่มือการสร้างเว็บไซด์ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver ภาคภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย
ที่เว็บไซด์ http://www.comsci.info/comsci_application.php
สนับสนุนโดย www.comsci.info