--- > ขออภัยอยู่ระหว่างสร้าง Logo <---

|   |   |
   

แนะนำเว็บไซด์เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
ทั่วประเทศไทย
( สนับสนุนการสร้างเว็บไซด์และรวบรวมแหล่งข้อมูลโดย www.comsci.info )
(ขณะนี้อยู่ระหว่างสร้างและพัฒนาเว็บไซด์)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ภายในโดเมน comsci.info

       - 11/02/2553 :  -  แนะนำเว็บไซด์ สควค ของศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คลิกที่เว็บไซด์นี้ http://skvk.comsci.info/cmru   
- 11/02/2553 :  - รายละเอียดเกี่ยวกับทุน สควค ทั่วไป ให้ คลิกที่เว็บไซด์นี้ http://www3.ipst.ac.th/psmt/assets/phase3/index.html


รวบรวมเว็บไซด์ศูนย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ในโครงการ สควค.

- 11/02/2553 :  - สควค. ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ คลิกที่เว็บไซด์นี้ http://skvk.comsci.info/cmru
- 11/02/2553 :  - สควค. ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก คลิกที่เว็บไซด์นี้ http://science.psru.ac.th/skvk/


 

ถ้าต้องการติดต่อเว็บมาสเตอร์ สามารถส่งข้อมูลมาทาง
Email : watcom610@hotmail.com นี้นะครับ